Lleuger augment del consum d’electricitat durant el mes de juliol

El recompte de despesa ha estat de 37.199, MWh, que suposa una variació positiva del 3,8% respecte al mateix període del 2021

Comentaris

Central de FEDA.
Central de FEDA. ALTAVEU

El consum d’energia durant el mes de juliol ha estat de 13.169,9 tones equivalents de petroli (TEP) i de 37.100,3 megawatts hora (MWh). D’una banda, la despesa de TEP suposa una variació percentual negativa respecte al mes de juliol de l’any anterior del 9,4%, i positiva del 3,8% per al consum en MWh.

El consum d’energia elèctrica durant el mes de juliol ha estat de 37.100,3 MWh, és a dir, una variació percentual positiva del 3,8% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Dels sectors que presenten variacions positives significatives destaquen ‘Hoteleria i restauració’ amb un 16,8%, ‘Indústries’ amb un 13,5% i ‘Administracions’ amb un 9,3%. Amb variacions negatives destaquen ‘Estacions d’esquí’ amb un 13,9%, ‘Usos domèstics’ i ‘Enllumenat públic’ ambdós amb un 3,6% i ‘Construcció i annexes’ amb un 2,7% respecte al juliol de l’any passat.

Pel que fa al consum d’energia en TEP durant el mes de juliol ha estat de 13.169,9 TEP, el que representa una variació percentual negativa del 9,4% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2021 són ‘Propà’ amb un 18,9% i ‘Electricitat’ amb un 3,8%. D'altra banda, ‘Gasoil locomoció’ amb un 14,3%, ‘Fuel domèstic’ amb un 12,1% i ‘Gasolina’ amb un 10,8% presenten variacions negatives destacables.

De gener a juliol del 2022 hi ha hagut un consum de 115.173,0 TEP i de 321.661,1 MWh, el que suposa una variació del 16,3% en TEP i una variació del 11,2% en MWh, respecte al mateix període de l'any 2021.

Quant a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el consum d’energia ha estat de 202.594,6 TEP i de 540.795,1 MWh, fet que comporta una variació percentual respecte al mateix període anterior del 16,4% pel que fa al consum en TEP i del 9,5% pel que fa al consum en MWh.

Etiquetes

Comentaris

Trending