El consum d'energia cau un 31% al febrer

El descens anual se situa en un 30% i tots els grups més representatius presenten dades negatives

Comentaris

Una instal·lació elèctrica d'alta tensió.
Una instal·lació elèctrica d'alta tensió. FEDA

El consum d'energia durant el mes de febrer ha estat de 14.055 TEP, fet que representa una variació negativa del 31% respecte del mes de febrer de l'any anterior. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Destaquen el gasoil de locomoció (-52,4%), la gasolina (-43,7%), el propà (-21,3%), l'electricitat (-20,1%) i el fuel domèstic (-4,2%).  Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

De gener a febrer del 2021 hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 30.900, és a dir, un 29,8% menys respecte del mateix període de l'any 2020. En aquest cas, tots els grups amb dades representatives també presenten variacions negatives en relació amb l'any anterior. El gasoil de locomoció cau un 51,6%, la gasolina un 46,2%, el butà un 37,9%, el propà un 17,6%, l'electricitat un 15,8% i el fuel domèstic un 9,9%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 160.790 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte del mateix període anterior, en què aquesta xifra va ser del -26,2%. Tots els grups amb dades representatives tornen a presentar variacions negatives. Entre aquests destaquen el gasoil de locomoció (-39,6%), la gasolina (-35%), el carbó (-29,4%), el butà (-26%), el propà (-21,7%), l'electricitat (-12,7%) i el fuel domèstic (-8%).

El consum d'energia elèctrica durant el mes de febrer ha estat de 43.372 MWh, és a dir, una variació percentual negativa del 20,1% respecte del mes de febrer de l'any anterior. Dels sectors que presenten variacions negatives destaquen les estacions d'esquí (-62,8%), l'hoteleria i la restauració (-40,8%), les indústries (-29,4%) i altres distribuïdores (-25,7%).

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending