Els treballadors de BPA es debaten entre la continuïtat i la dissolució del pla de pensions

Comentaris

Els treballadors de BPA preveuen tenir un any de CASS si són acomiadats
Els treballadors de BPA preveuen tenir un any de CASS si són acomiadats

Els empleats de Banca Privada d’Andorra (BPA) han de decidir els propers dies si prefereixen que es doni continuïtat al pla de pensions i Vall Banc assumeixi els drets i obligacions de BPA com a promotor i gestor del pla o si, per contra, és preferible dissoldre’l. La decisió que s’acabi acordant serà aquella per la qual optin la meitat més un del cens de la plantilla activa. Aquest fet està comportant el primer malestar: entre els partícips del fons hi ha tots els empleats que des de l’esclat de la crisi o bé han plegat voluntàriament vist el negre futur de l’entitat o bé han estat acomiadats per l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i aquests no tenen ni veu ni vot en el procés de decisió sobre el pla. I és un percentatge important de la plantilla.

Tampoc no està clar, o almenys han començat a sorgir dubtes, si els estatuts actualment vigents que regulen el que formalment es denomina ‘Pla col·lectiu de previsió del personal del Grup BPA’ preveuen la dissolució del fons en les condicions i pels motius que es vol fer. Diverses fonts consultades han posat en dubte que entre les causes previstes en els estatuts per a la dissolució del fons n’hi hagi cap que s’escaigui a l’escenari que s’està donant. Sia com vulgui, els treballadors, dividits en tres grups diferents, han començat a reunir-se per rebre les explicacions oportunes de la comissió de control del pla i així poder decantar-se a favor de la continuïtat o elegir que el pla sigui dissolt. El pla de pensions era una de les grans reivindicacions del personal de BPA durant la negociació del conveni que es va acabar firmant amb l’AREB però que, curiosament, mai no ha estat publicat degudament i del qual una part de la plantilla, justament perquè el BOPA no ha publicat mai dit acord i creuen que s’hauria de fer, dubten de la validesa d’aquell pacte.

Sintèticament què passa si s’opta per la continuïtat? Doncs com ja s’ha dit, que “Vall Banc assumirà els drets i obligacions de BPA com a promotor i gestor del pla”. En conseqüència i prèviament, “es continuen generant aportacions tant de BPA com dels partícips fins a la data en què Vall Banc passi a assumir els drets i obligacions de BPA, data a la qual totes les aportacions anteriors es mobilitzen cap a Vall Banc”. Si s’opta per la continuïtat del fons, i un cop el banc pont se’n faci càrrec, “es continuen generant aportacions per part de Vall Banc i dels Partícips (Pla Vall Banc), segons les disposicions de l’article 4.3.g del conveni regulador de la resolució de BPA, SA en l’àmbit laboral i socioprofessional signat el 2 de setembre de 2015. La valoració dels actius subjacents en el moment del traspàs del Pla es realitzarà a valor de mercat a la data de tancament prèvia a la migració del fons. Aquells actius il·líquids o aquells pels que no existeixi valor de mercat, es traspassaran al valor raonable estimat que resulti de l’anàlisi tècnic-financer”. 

Entre moltes altres coses, com quedarien els acomiadats o aquells treballadors que han causat baixa voluntàriament? La documentació que es lliura en les reunions que s’estan tenint entre aquest dimecres i avui dijous ho mira de clarificar, malgrat que els que ja no són empleats actius del banc intervingut no reben cap tipus d’informació. Així, “els partícips acomiadats tenen dret a rescatar l’Antic Pla però no el Nou Pla ni el Pla Vall Banc. La liquidació individual de l’Antic Pla a cada Partícip comporta solament la retenció del 5,5% de cotització a la CASS corresponent a la part obrera, calculada tan sols sobre les aportacions realitzades pel Promotor. Al moment en què el Partícip rep l’import que li correspon, signa un rebut i  també una quitança de la gestió de la Comissió de Control del Pla. La liquidació del Nou Pla i, si escau, del Pla Vall Banc solament es farà efectiva a la data de jubilació del Partícip o en qualsevol de les condicions previstes a l’article 7 del reglament d’aplicació de la Llei 5/2014”.

Per contra, si es decideix dissoldre el pla, això implica que “s’ha de procedir a la seva liquidació a tots els partícips, els quals podran optar per cobrar el seu pla o mobilitzar-lo a un altre Pla de Pensions, adequant-lo a la normativa de l’IRPF. La dissolució del pla implica també la modificació parcial automàtica del Conveni regulador de la resolució de BPA SA en l’àmbit laboral i socioprofessional signat el 2 de setembre de 2015 pel que fa referència a l’article 4.3.g. Aquesta modificació es recollirà textualment en un addendum al Conveni, en els següents termes: ‘Segons el resultat de la consulta vinculant realitzada a la data 18/12/2015 en relació a la continuïtat o dissolució del Pla de Pensions, tenint en compte la voluntat d’una majoria suficientment representativa dels treballadors, queden sense validesa l’article 4.3.g així com qualsevol referència del Conveni relativa al compromís de que existeixi un pla de Pensions a Vall Banc’.” Serà Vall Banc qui haurà de liquidar el fons en el termini més curt que sigui possible i “quan les condicions operatives bancàries ho permetin”. “La liquidació dels actius subjacents en el moment de la liquidació del Pla es realitzarà a valor de mercat a la data de tancament prèvia a la migració del fons. Aquells actius il·líquids o aquells pels que no existeixi valor de mercat es traspassaran al valor raonable estimat que resulti de l’anàlisi tècnic-financer.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.