Els llogaters podran deixar un pis amb només un mes de preavís

La comissió d’Economia acorda també eliminar de la llei de mesures urgents sobre els lloguers la possibilitat d’aplicar l’IPC en cas d’immobles de més de 200 metres quadrats o en els quals el propietari hagi fet reformes

Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes.
Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes. Toni Solanelles

El termini de preavís que els llogaters han de donar al propietari d’un pis en cas que vulguin rescindir el contracte tornarà a reduir-se a només un mes. Així quedarà reflectit en la llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu que es votarà dijous al Consell General. El text finalment no permetrà incrementar l’IPC dels darrers anys ni en els immobles de mes de 200 metres quadrats ni en aquells on s’hagin fet reformes.

La comissió d’Economia ha tancat aquest dilluns el text que se sotmetrà a debat el dijous, una sessió que es preveu llarga, ja que des del grup parlamentari socialdemòcrata es presentaran diferents reserves d’esmena per discutir al ple aquells aspectes que han estat tombats a l’òrgan, com ara la petició d’incrementar el salari mínim. El projecte legislatiu, però, sí que ha incorporat diferents modificacions durant el seu treball parlamentari, com ara la que fa referència al termini de preavís per deixar un pis de lloguer.

Actualment, la Llei d’arrendament de finques urbanes estableix que aquelles persones que estan a un pis de lloguer i volen abandonar-lo abans que finalitzi el contracte han d’avisar el propietari amb un termini d’un mes per any o fracció que quedi de contracte, sempre amb un mínim de tres. És a dir que podria arribar a ser un preavís de fins a cinc mesos. L’any 2008, amb la Llei de mesures de reactivació impulsada pel Govern d’Albert Pintat, aquesta obligació es va limitar a només un mes, fet que es va mantenir fins al 2017 quan, via pressupost, es va retornar al sistema inicialment previst al text que regula l’arrendament de finques urbanes.

El treball final de la comissió d’Economia canviarà, novament, aquesta situació, ni que sigui durant el proper any. Arran d’una esmena presentada pel grup socialdemòcrata, el text final tornarà a exigir només un mes de preavís si algú vol abandonar anticipadament un pis llogat. Les fonts consultades per Altaveu remarquen que, amb l’actual situació del mercat, el propietari no hauria de trigar gaire temps a trobar un nou inquilí.

Si es fa fora un llogater per deixar el pis a un familiar i aquest marxa abans de cinc anys, el preu que es demani si es torna a arrendar haurà de ser el que pagava l'inquilí original

Un altre canvia acordat en la comissió és la supressió de les excepcions que  preveia el text original per aplicar l’IPC dels darrers anys. En concret, es permetia en el cas dels immobles amb més de 200 metres quadrat s de superfície, quan s’haguessin fet obres de reforma o quan la renda no s’hagués actualitzat completament amb la inflació dels tres darrers exercicis. Aquest apartat queda totalment suprimit del text, després de l’acord assolit arran d’una esmena parcial presentada també pel PS.

Un tercer canvi adoptat en el text que se sotmetrà finalment al ple fa referència a la possibilitat per part del propietari de resoldre un contracte amb un llogater per cedir, també en règim d’arrendament, el pis a familiars “ascendents o descendents per consanguinitat o adopció fins a segon grau”. Els consellers de la comissió han acordat incorporar a la llei l’obligació que, en cas que aquest parent abandoni l’immoble abans de cinc anys i es vulgui tornar a posar al mercat, la renda que es demani haurà de ser la mateixa que pagava l’inquilí original.

La majoria demòcrata, liberal i de Ciutadans Compromesos no ha acceptat, però, altres de les esmenes presentades al text, principalment pel PS. Així doncs, s’ha refusat l’establiment d’una tretzena paga per als pensionistes que no arriben al salari mínim, un increment d’aquest sou mínim o la creació d’un registre de la propietat. Molts d’aquests punts segurament acabaran debatent-se al ple via la fórmula de les reserves d’esmena i, per tant, la sessió de dijous es preveu llarga i amb tensió entre els principal grup de l’oposició i les bancades que donen suport a Govern.

Comentaris (2)

Trending