El Moneyval exigeix millores a Andorra per combatre el blanqueig i avisa de la vulnerabilitat de les filials estrangeres dels bancs

Comentaris

  • L’organisme depenent del Consell d’Europa fa públic l’informe derivat de la cinquena avaluació del Principat en què celebra el compromís del país per anar fent passos en positiu
  • El comitè reclama, en general, més mitjans tècnics i humans i una major coordinació entre supervisors; alhora, recomana tipificar la corrupció entre privats i signar més convenis internacionals
  • L’ens lamenta els resultats “modestos” a nivell condemnatori tot i considerar que les investigacions són de qualitat i retreu el poc control d’efectiu que es fa als punts duaners 
Malgrat celebrar els canvis introduïts al Principat en matèria de prevenció de blanqueig, el comitè expert en aquesta matèria del Consell d’Europa, conegut amb la denominació de Moneyval, exigeix millores a nivell políticolegislatives, judicials i policials, financeres i, també, de coordinació entre entitats supervisores. El Moneyval considera pobres els resultats obtinguts en matèria de condemnes en relació amb la qualitat i quantitat d’investigacions que es fan sobre rentat de capitals i adverteix que hi ha “deficiències en relació amb l’activitat de les filials estrangeres dels bancs andorrans”. L’organisme depenent del Consell d’Europa ha fet públic aquest dimarts l’informe que va aprovar en assemblea a Estrasburg els darrers dies de setembre. I que deriven de la visita que inspectors de l’organització van fer entre el 6 i el 18 de març d’aquest any a Andorra, emmarcada en la cinquena avaluació del país. En general, el Moneyval considera que la feina feta al Principat és “raonablement completa”, però també “exigeix millores”. Celebra l’ens que s’hagin introduït millores a nivell legal, però encara en reclama més. Per exemple, i més enllà del delicte fiscal que finalment ja s’ha tipificat, també demana que es tipifiqui la corrupció entre privats o el contraban de mercaderies més enllà del tabac. I exigeix que es ratifiquin instruments legals internacionals com pot ser la Convenció de les Nacions Unides (ONU) contra la corrupció. Una de les queixes més reiterades per part del Moneyval en el seu informe és la manca de mitjans, humans i tècnics, que hi ha al Principat per combatre el blanqueig de diners. Tot i reconèixer la petitesa del país, això no treu, afirma l’ens del Consell d’Europa, que calgui més recursos. I més coordinació. Lloa el compromís de fer canvis i millores per part dels poders polítics i la seva conscienciació per tirar endavant les demandes que se li fan. De fet, recorda que quan els membres del Moneyval van fer la visita a Andorra ja hi havia molt avançada la implantació de certs mecanismes que s’havien sol·licitat. Però en recomana i n’exigeix més. Explica el Moneyval en el seu informe, per exemple, que les entitats financeres, els bancs, són conscients dels riscos en matèria de blanqueig de diners però el minimitzen atès que haurien d’aconseguir millors resultats i en destaca la seva vulnerabilitat. Recorda l’organisme del Consell d’Europa que la gran amenaça ve de l’exterior perquè la immensa majoria dels delictes subjacents de blanqueig es cometen a l’estranger. Parla d’evasió d’impostos, frau, corrupció, narcotràfic i contraban de tabac, essent aquest darrer “l’única amenaça nacional”. No obstant, avisa que el sistema financer andorrà és usat per rentar diners de crims comesos fora.

llegeix l'informe complet

També és molt crític el Moneyval amb la poca consciència d’altres subjectes obligats a prestar caució en relació al blanqueig. Així, segons l’organisme, gestors, advocats o economistes estan lluny d’adoptar les millors pràctiques, i encara bo que la seva dimensió és molt petita igual com la majoria de clients amb els quals tracten. De fet, remarca el Moneyval, en general, el risc-perfil del país quant al fet que es blanquegi és baix i això explica, a parer de l’organització, l’absència de judicis i condemnes. El Moneyval, que destaca el treball de la UIFAnd tot i ser limitats els seus recursos i haver-se centrat en excés, com li retreu, al ‘cas BPA’, també ressalta la tasca desenvolupada per policia i tribunals. Amb investigacions de qualitat però resultats baixos, “modestos”, seguint el terme que estrictament usa l’organisme del Consell d’Europa. A nivell legal i judicial, el Moneyval considera ajustades i proporcionades les sancions que s’imposen tot i no seguir alguns dels paràmetres que fixa la Unió Europea, que creu que s’haurien de seguir en major mesura. El Moneyval lamenta que la manca de recursos i la pobresa de les bases de dades i les estadístiques de què disposa el Principat faci molt difícil o, com a mínim, limiti la identificació dels béns provinents del blanqueig. Tanmateix, ressalta negativament que la confiscació de diners no sigui una prioritat per a la Duana andorrana i demana un major control d’efectiu als punts fronterers. També considera que el país no està fent tots els passos necessaris per abordar els problemes que proliferen en relació amb tràfic d’armes i es considera que les mesures adoptades per les entitats sense ànim de lucre són massa toves. Malgrat que es considera bona la cooperació de les institucions andorranes amb les seves homònimes estrangeres, especialment en relació a les autoritats judicials, es considera que aquesta és lenta quan el contacte es du a terme amb jurisdiccions poc habituals. Alhora, es reclama més compromís de l’INAF en relació amb les seves contraparts i la lluita contra el blanqueig de capitals. Un parell de mesures més que demana el Moneyval d’implantar seria allargar el secret de sumari més enllà dels sis mesos en casos greus de blanqueig de diners i eliminar el requisit de la doble incriminació per lliurar informació especialment en aquells casos de blanqueig que no impliquin accions coercitives.

Comentaris

Trending