El Fons de reserva de jubilació de la CASS pretén negociar amb els bancs una rebaixa de les comissions que abona

Comentaris

El Fons de reserva de jubilació de la CASS pretén negociar amb els bancs una rebaixa de les comissions que abona
El Fons de reserva de jubilació de la CASS pretén negociar amb els bancs una rebaixa de les comissions que abona
  • L’organisme de dret públic que gestiona la branca de jubilació de la Seguretat Social preveu en el pressupost per a l’any que ve una rebaixa del 7,2% en el capítol de despeses financeres
  • Si el pressupost per a l’exercici que està apunt de tancar-se es va preveure una partida de 3.977.800 euros, per al 2018 es pensa que aquesta partida pot quedar en 3.691.365 euros
  • L’ens públic planteja, per exemple, que la comissió per a la compra o la venda d’accions sigui a tot estirar del 0,075% o que comprar o venda divises o obligacions tingui una comissió igual a 0
El Fons de reserva de jubilació té previst aconseguir una rebaixa en el cost de les despeses que els cobren les entitats bancàries per les diferents operacions que aquest organisme de dret públic fa en relació amb la gestió de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Així ho contempla el pressupost per al 2018 d’aquesta entitat creada a principi del 2015. De fet, l’ens espera que les negociacions a establir li permetin reduir en poc més d’un 7% les despeses financeres. L’esmentat organisme gestor del fons de reserva de jubilació -de fet, aquest és el seu nom oficial- ha pressupostat per al proper exercici unes despeses financeres de 3.691.365 euros. Aquesta quantitat representa una reducció del 7,2% respecte del previst per a l’exercici que estem a punt d’acabar, i en què les mateixes despeses es van situar en 3.977.800 euros. El pressupost de l’ens deixa clar que aquesta disminució respecte a la despesa pressupostada pel 2007 es deu a “una negociació a realitzar amb les entitats financeres”. El fons mira de fer el màxim de visibles els costos que generen les operacions amb els bancs. Per això, “les despeses vinculades a la gestió dels actius financers es desglossen diferenciant tres tipologies de comissió”. A saber: gestió, custòdia i transacció. El mateix pressupost inclou un annex on s’estipula el preu màxim que el fons pretén haver de pagar per cada operació. No obstant això, es deixa clar que l’annex no té valor de mandat. Aquest s’haurà d’adjuntar en cada contracte que s’estableixi amb cada entitat bancària. A mode d’exemple, i en una relació força àmplia i impostos a banda, les previsions dels responsables del fons són per exemple, haver d’abonar una comissió de 0,075% per la compra o la venda d’accions. O que no es cobri cap comissió (o el que és el mateix, valor 0%) en el cas de la compra i la venda de divises o d’obligacions.

Comentaris

Trending