El fiscal general deixa entreveure que pretén controlar els mitjans de comunicació

Comentaris

El fiscal general deixa entreveure que pretén controlar els mitjans de comunicació
El fiscal general deixa entreveure que pretén controlar els mitjans de comunicació
  • Alberca assegura durant l’acte inaugural de l’any judicial que vol evitar “filtracions i publicacions manifestament errònies o tendencioses”
  • El màxim responsable del ministeri públic insisteix de forma implícita en tornar a plantejar, entre altres, el control del secret de les comunicacions
  • Una altra proposta a tenor del que considera el bon funcionament de les ordenances penals, seria ampliar-les per a tots els delictes penats amb un màxim de cinc anys
  • L’últim curs judicial, la feina de l’acusació pública va ser lleugerament superior a la de l’any anterior, incrementant-se, però, els informes en matèria civil i baixant els de naturalesa penal 
El fiscal general, Alfons Alberca, pretén un major control dels mitjans de comunicació perquè no filtrin informacions que puguin perjudicar investigacions o afectar la intimitat de les persones afectades. Alhora, i encara que implícitament, manté que caldria, per exemple, reformar el Codi de procediment penal per tal, entre altres, de poder intervenir en més ocasions els telèfons i altres eines tecnològiques. Aquestes peticions les ha fet en el marc de l’Obertura de l’Any Judicial que s’ha celebrat aquest divendres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i en què s’ha posat de relleu, també, que hi ha hagut menys casos de naturalesa penal però, alhora, s’incrementen les causes civils. Alberca ha defensat també que s’ampliï el nombre de delictes que es poden sotmetre a un judici ràpid. El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha donat per obert l’any judicial després de fer un repàs al mandat judicial que ha liderat i que ara finalitza. Casadevall ha exposat totes les millores introduïdes tant a nivell legislatiu com de mitjans humans i sobretot materials. En aquest sentit, clar està, destaca tant la implantació de nous sistemes informàtics com, sobretot, la construcció de la nova seu de la Justícia, que hauria d’estar finalitzada a mitjan 2019. El CSJ té previst encomanar durant l’any que ve un treball d’assessoria i acompanyament per poder fer el trasllat de les actuals dependències a la nova seu de forma ordenada i gradual. L’acte ha tingut també un entranyable record per qui va ser el vicepresident de la cúpula judicial, un Jaume Sansa que va morir sobtadament fa pocs mesos. Però més enllà del formalisme d’obrir l’any judicial que correspon al president del CSJ, el protagonista d’aquest acte sol ser habitualment el fiscal general, que fa un repàs a l’activitat desenvolupada pel ministeri públic alhora que exposa algunes de les seves consideracions. Alberca, que entre altres llocs ha estat repartint dossiers a Panamà i al Perú que ara apareixen en mitjans internacionals de mig món, ha assegurat aquest divendres que “un aspecte rellevant que haurà de ser necessàriament abordat durant el proper període judicial és la relació entre els diferents òrgans jurisdiccionals, la fiscalia general i els diversos mitjans de comunicació”. El màxim representant del ministeri fiscal ha afirmat que vol “assegurar un equilibri entre la reserva de les investigacions els drets fonamentals de les persones afectades per les mateixes, especialment el dret a la intimitat i el degut respecte al dret a la informació, evitant filtracions i publicacions manifestament errònies o tendencioses”. En el marc del seu parlament, ha insistit en altres necessitats. Entre altres, i implícitament, insinua el control de comunicacions que ja va impulsar i va estar a punt de ‘colar’ a través d’una modificació legislativa que va impulsar el Govern i els grups parlamentaris van acabar frenant. Segons Alberca, “caldria impulsar definitivament la regulació del procediment civil, així com examinar la possibilitat d’una reforma extensa del Codi de Procediment Penal a fi d’adequar l’ús de les noves tecnologies al procés penal, introduir la fórmula de la conformitat en la fase intermèdia del procés i ampliar els supòsits d’ordenança penal en fase d’instrucció, desenvolupar la regulació de les tècniques especials d’investigació i ampliar el termini de secret de les actuacions, així com facilitar i millorar objectivament l’accés a la informació financera i comptable per part dels investigadors, entre d’altres, tot salvaguardant en just equilibri el dret a la intimitat i a la seguretat dels intervinents o afectats pel mateix, actualitzant ensems les noves formes o tècniques d’investigació ja previstes als diversos instruments internacionals vigents al Principat”. En un altra fase del seu discurs ha aprofundit en la necessitat d’ampliar els delictes que es puguin jutjar a través de l’ordenança penal, que és el sistema de judici ràpid que contempla l’ordenament jurídic andorrà donat el bon funcionament i els bons resultats que a parer de la fiscalia ofereix aquesta eina. “És de destacar -ha afirmat Alberca- que d’ençà la reforma processal relativa al tractament per mitjà de l’ordenança penal integrant els delictes majors ha permès incrementar la part alíquota de procediments incoats per delicte major definitivament resolts del 6,46 % a l’actual 44,93 %, el que suposa no únicament una major efectivitat en els mitjans humans i materials de l’Administració de Justícia, sinó una més prompta i efectiva satisfacció dels drets dels justiciables”. El fiscal general ha recordat que “el 94,73 % de les 816 ordenances penals proposades pels batlles instructors han estat acceptades pels encausats” i en conseqüència “caldria valorar la possibilitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació de l’ordenança penal a un major nombre de delictes incloent-hi en el seu tractament aquells que prevegin una pena privativa de llibertat de fins a cinc anys”. El darrer any judicial respecte de l’anterior, l’increment d’ordenances penals celebrades ha estat del 14,44%. Això vol dir que s’han fet 103 judicis ràpids més el curs 2016-2017 respecte del 2015-2016. L’increment en percentatge dels judicis ràpids per delictes majors es dispara fins pràcticament el 32%, passant de 130 causes jutjades per aquest procediment a 171. En general, la fiscalia va fer l’any judicial passat una mica més de feina -si per feina s’entén el nombre d’informes- que el curs anterior. En concret, l’increment va ser del 4,17%, que en xifres absolutes vol dir 412 informes més. No obstant, creixen “els dictàmens evacuats en matèria civil i de drets fonamentals, així com les assistències personals dels membres del ministeri públic als diferents òrgans jurisdiccionals” però, en canvi, hi ha una davallada d’actuacions de la fiscalia en matèria penal, havent-hi, per exemple, menys actuacions relacionades amb casos de droga. També de forma global els representants de l’acusació pública han acudit a força menys vistes orals. Alberca, com ja va fer fa pocs dies en l’acte de jura de la seva renovació com a fiscal general, ha reclamat la incorporació d’un nou fiscal adjunt.

Comentaris

Trending