L'UdA ajorna el màster d'Educació i reduirà el pressupost

La crisi econòmica derivada del coronavirus ha fet que el centre posi a disposició del Govern els seus fons propis

Comentaris

48947738542 2fc790723e k
48947738542 2fc790723e k

La Universitat d’Andorra (UdA) ha decidit posposar a exercicis futurs projectes que ja estaven aprovats, com per exemple la posada en marxa del màster en Educació, inversió i millores a l’edifici actual, i l’aportació al pla de pensions del personal. 

 La Universitat d’Andorra posa a disposició del Govern, amb càrrec als fons propis que el centre educatiu ha obtingut de l’activitat pròpia en exercicis anteriors, l’import de romanents de tresoreria (fons propis) que van ser aprovats pel pressupost 2020 i que l'UdA ha decidit no utilitzar com a conseqüència de la previsió de reducció del pressupost de despeses per aquest exercici. En aquest sentit, proposa que, per a l’exercici 2020 es redueixi la transferència de Govern en quasi 300.000 euros.

La crisi provocada per la pandèmia del coronavirus i els seus efectes econòmics va fer que el passat 21 d'abril el ministre de Finances, Eric Jover demanés a l'UdA una revisió del pressupost per a l'exercici 2020, aplicant-hi principis de contenció i austeritat economica, i reduint aquelles despeses que podien ser ajornades o descartades per disminuir la transferència que rep de l’Administració General.

El rector, Miquel Nicolau destaca que les retallades dels càrrecs nomenats ja es van decidir el mes passat, abans que sortís la llei. "S'han tallat activitats que no eren prioritàries i s'ha ajornat l'inici del màster d'Educació que s'havia d'obrir el pròxim curs. L'aturem per un tema de prudència econòmica". El pressupost del centre es redueix en un 6,5% i les transferències de Govern en 10,5% d'acord amb l'estimació que es preveia de descens del Producte Interior Brut (PIB).

Etiquetes

Comentaris

Trending