S’amplia el servei d’acompanyament obligatori dins de l’autobús al primer curs de primera ensenyança

Fins ara només s'exigia per a maternal i es crea la figura del que es fa càrrec dels alumnes des que baixen del vehicle fins a les classes

Un vehicle de transport escolar.
Un vehicle de transport escolar. ARXIU

Govern ha aprovat una modificació del Reglament del transport escolar, que data del 2007 per tal d’ampliar-ne, millorar-ne i actualitzar-ne el contingut. Així, s’amplia el servei d’acompanyament obligatori dins de l’autobús als infants de primer curs de primera ensenyança (fins ara només era obligatori per a maternal), i es creen la modalitat de l’acompanyant a peu, que és qui acompanya els alumnes des que baixen del vehicle fins a les classes.

La modificació del Reglament preveu la creació de noves modalitats de transport escolar: d’una banda, demandes puntuals de transport escolar d’una setmana (prorrogable fins als tres mesos) per als alumnes que no l’utilitzin periòdicament, i per l’altra, la possibilitat que un mateix alumne tingui una parada complementària en el mateix recorregut de manera periòdica.

Pel que fa a criteris econòmics, s’inclou un duplicat gratuït de la targeta durant el curs escolar en cas de necessitat, es flexibilitza el pagament de les quotes pendents del servei en situacions justificades i en un període de tres mesos i s’amplia la possibilitat de demanar el retorn de l’import fins l’1 de novembre. 

Totes les altres activitats escolars o extraescolars que requereixen transport queden excloses d’aquest Reglament i van a càrrec dels centres escolars o de les entitats que les organitzen, excepte els transports que per contracte s’acordin amb les empreses de transport i el ministeri d’Educació. També en queda exclòs el transport de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i qualsevol escola privada.

A més, la modificació del reglament també estableix la desaparició de la modalitat del transport per als alumnes de segona ensenyança i d’estudis postobligatori del Bus Lliure per incloure-la en el nou abonament anomenat bus jove del departament de Joventut. El Bus Jove s’adreça no només als alumnes, sinó a tots els joves del país de fins a 20 anys, independentment de si estan realitzant estudis o no.

Comentaris (1)

Trending