Educació espera tancar el 24 de maig el ‘malson’ del primer concurs de mestres 

Funció Pública ha tramès als candidats del procés anul·lat tots els detalls per a les noves proves, que haurien de començar el 30 d’abril, i ara tenen un mes per recórrer si veuen alguna anomalia

-
-
Els ministeris de Funció Pública i Educació esperen que el proper 24 de maig es tanqui del tot el ‘malson’ que han viscut durant mesos amb el concurs per la consolidació dels primers mestres i professors eventuals, que la Justícia va acabar anul·lant per un defecte en la composició del comitè de selecció. Amb les eleccions ja celebrades i en plena configuració del futur Govern està previst que se celebrin les proves. D’entrada, els candidats, que són com a molt els que ho van ser el 2016, tenen un mes per recórrer contra qualsevol cosa que considerin anòmala del procés previ.

Els aspirants van rebre durant la setmana passada tot un seguit de documentació que inclou des del plec de bases, que substancialment és el mateix que el de fa gairebé tres anys, el calendari de les proves, que s’haurien d’iniciar el 30 d’abril i es preveu que finalitzin, del tot del tot, el 24 de maig amb la publicació de les ‘notes’, i un document on s’expliciten tots i cadascun dels membres del comitè tècnic de selecció i del comitè qualificador, que s’han encarregat o s’encarregaran tant del disseny de les proves com de la seva correcció.

En joc hi ha tres places de mestre especialista en anglès, tres més de professor de matemàtiques i set per a professors de llengua: cinc d’anglès i dos de francès. El 80% de la nota, per dir-ho d’aquesta manera, surt de la superació de les proves de selecció; i el 20% restant de la valoració de mèrits tenint en compte, però, que “s’aplicarà sobre l’experiència, la formació, la puntuació i el perfil multilingüe acreditats el mes de maig del 2016”. La previsió és que els que superin les proves s’incorporin al lloc de treball el proper 2 de setembre. 

La documentació lliurada la setmana passada inclou la relació de persones que configuren els comitès de selecció, i disseny i correcció de les proves

Hi ha dos blocs de proves, una de professional escrita que és eliminatòria i, després, les de naturalesa psicotècnica, que es desdoblen en dos, també. Una primera de competencial escrita que està prevista per al 13 de maig i una entrevista personal amb vocació també psicotècnica que es farà a hores convingudes, si no falla el calendari, durant el 20 de maig. I és que com que ara, des de la notificació de la convocatòria, els aspirants tenen un mes per recórrer contra qualsevol deficiència que detectin, encara pot ser que algunes coses ballin.

Un dels elements més significatius que acompanyen la documentació és el llista de persones que configuren els comitès. I és que aquí va ser un es va aferrar el candidat que acabaria fent saltar tot el concurs per, justament, aconseguir que la Justícia anul·lés el procés. El comitè tècnic de selecció el configuren dos membres de Funció Pública i dos especialistes d’Educació, entre els quals la directora general de l’Escola Andorrana. 

Les persones que han estat encarregades de la confecció de les proves són tretze, dels quals la immensa majoria repeteixen (deu) com a correctors de la prova professional escrita. Són pràcticament els caps d’estudi de tots els centres de primera i segona ensenyança i batxillerat de l’Escola andorrana. Finalment, els responsables de corregir la prova psicotècnica competencial, vuit en concret, són directors i inspectors d’educació més una tècnica de Funció Pública.

Comentaris

Trending