Les vendes en les grans superfícies continuen caient i només es factura més per l’efecte inflació

L’encariment dels productes fa que els consumidors s’hagin estrenyut el cinturó i només mantenen, i amb feina, el nivell de compra d’alimentació

Un supermercat del país.
Un supermercat del país. ARXIU

L’encariment dels productes es deixa sentir en les grans superfícies comercials, que si incrementen el seu nivell de facturació no és pas perquè venguin més, ben al contrari, sinó perquè la inflació fa que el mateix que abans valia un euro ara valgui un euro i vint cèntims o més i, per tant, l’ingrés empresarial augmenti. Així ho indiquen les dades relatives al mes de maig respecte de les vendes en les grans superfícies comercials.

La tendència que evidencien les dades publicades aquest dijous pel departament d’Estadística ja fa alguns mesos que es manté. De fet, els consumidors han reduït en molt el nivell de compres. I mantenen, i encara amb molta feina, l’adquisició d’alimentació, un dels productes que més han notat l’encariment però que, òbviament, són de primera necessitat. Respecte de la resta de productes, ni amb la inflació, els supermercats no arriben a facturar el que facturaven ara fa un any.

Així, i en general, l’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +1,6%, a preus corrents, el mes de maig del 2023 respecte al maig de l’any anterior. Els preus corrents són els que contenen l’efecte inflacionari.

A preus constants mai en el darrer any els supermercats del país, sempre segons les dades d’Estadística, havien estat en un nivell de vendes tan baix, tant pel que fa a alimentació com pel que té a veure amb altres productes

Pel que fa al desglossament de l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris creix un +5,6% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) descendeixen un -2,7% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), disminueix el -5,6% al maig del 2023 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris cauen el -6,5% i les vendes de la resta de productes disminueixen un -6,8%.

Malgrat que si es té en compte l’efecte de la inflació no s’està pas en el moment més baix de vendes -que es podria equiparar a facturació- dels darrers dotze mesos (però sí que és més baix que març i abril, per exemple), a preus constants mai en el darrer any els supermercats del país, sempre segons les dades d’Estadística, havien estat en un nivell de vendes tan baix, tant pel que fa a alimentació com pel que té a veure amb altres productes.

D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials al maig del 2023 augmenta un +2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, més del 64% són dones i gairebé el 93% disposa de contractes a jornada completa.

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending