‘Tallafocs’ de FEDA i Actua per evitar una invasió de ‘fabricants’ de criptomonedes

Malgrat que els darrers temps ja s’ha reduït l’interès per instal·lar al Principat negocis de mineria de criptoactius, l’encariment de l’energia elèctrica i les limitacions que vénen almenys aquest hivern porta el Govern a adoptar mesures

Maquinària per a la fabricació de criptomonedes.
Maquinària per a la fabricació de criptomonedes. ARXIU

Mentre no hi ha hagut una legislació oficial que ho regulava, el Principat ja ha estat destinació de múltiples ‘fabricants’ de criptomonedes. L’activitat denominada de mineria de ‘criptos’ s’aixoplugava sota altres conceptes. Durant molt temps ha estat una activitat al·legal en auge. Últimament s’ha frenat. Però, amb tot, i vist com està el preu de l’energia a Espanya o França, es tem un nou boom d’activitat al Principat. D’aquí que tant FEDA com Actua, cadascú a la seva manera, posaran traves, per dir-ho així.

Actua ja fa temps que considera la mineria de criptomonedes com una activitat no desitjable i, per tant, si aquest departament ha d’informar, no ho fa en plan positiu justament. Ara s’hi afegeix el component energètic, que preocupa molt per l’alta despesa en electricitat que suposen alguns d’aquests projectes de mineria. El Govern acaba d’aprovar un reglament que estableix els requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric.

En un moment en què s’estan preparant mesures per reduir el consum energètic, ni l’executiu ni FEDA no es volen trobar amb el fet que l’increment del preu als països veïns -tot i l’augment de tarifes al Principat, comparativament la llum és més barata a Andorra per ara- empenyi productors de criptomonedes a instal·lar-se -o almenys intentar-ho- al país. FEDA hauria de validar els projectes empresarials que es puguin presentar des del punt de vista energètic.

“Un alt nivell de demanda d’energia elèctrica pot tenir un impacte molt significatiu per al sistema elèctric andorrà, atès que implica un augment molt important de la demanda en un període de temps molt curt”, manté la ministra de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó

“Un alt nivell de demanda d’energia elèctrica pot tenir un impacte molt significatiu per al sistema elèctric andorrà, atès que implica un augment molt important de la demanda en un període de temps molt curt”, va assegurar la ministra de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. La també presidenta del consell d’administració de FEDA també va apuntar que la xarxa elèctrica d’Andorra, com la de qualsevol país, està dimensionada per atendre la demanda existent i els increments previsibles deguts al creixement de l’activitat econòmica i del grau d’electrificació, i que un increment important a curt termini no previst, com el que pot derivar de la instal·lació de granges de mineria de criptoactius, podria ocasionar problemes i tensions sobre la xarxa. I això és el que es tem i el que es vol evitar, deixant clar que la normativa no busca anar ‘contra’ els petits productors casolans.

Per tant, el reglament aprovat estableix un seguit de requisits proporcionals a la capacitat de la instal·lació, i alineats amb els requisits tècnics necessaris per assegurar la viabilitat tècnica i econòmica del sistema elèctric. Així, el Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius s'integra al Registre energètic nacional. I l’operador del sistema elèctric, és a dir, FEDA, haurà de contemplar diversos criteris diferenciats, per dir-ho d’alguna manera, en tres categories, per emetre el seu informe.

CRITERIS

Per a potències superiors a 25 kW i inferiors o iguals 250 kW: l’operador del sistema elèctric emet un informe en què valora l’impacte de la potència sol·licitada en la disponibilitat de la xarxa del barri o la zona afectada i un còmput global i separat per companyia distribuïdora de la quantitat total de potència contractada i energia prevista, comparada amb la potència i energia total. L’informe és favorable si aquesta quantitat no supera un 1% de l’energia prevista. Aquest percentatge pot ser revisat mitjançant ordre ministerial, a proposta de l’operador del sistema elèctric.

Per a potències superiors a 250 kW i inferiors o iguals a 1.000 kW: l’operador del sistema elèctric emet un informe en què valora l’impacte de la potència sol·licitada en la disponibilitat de la xarxa del barri o la zona afectada i un còmput global i separat per companyia distribuïdora de la quantitat total de potència contractada i energia prevista, comparada amb la potència i energia total. L’informe és favorable o favorable amb condicionants si aquesta quantitat no supera un 2% de l’energia prevista. Aquest percentatge pot ser revisat mitjançant ordre ministerial, a proposta de l’operador del sistema elèctric.

I, finalment, per a potències superiors a 1.000 kW: l’operador del sistema elèctric emet un informe en què valora si es pot justificar la disponibilitat d’energia, l’autoproducció d’energia, el baix impacte en la xarxa elèctrica i la manca d’afectació que pot suposar el cost de l’energia a la resta de clients d’Andorra. L’informe de l’operador del sistema elèctrica és desfavorable si el promotor no acredita suficientment els punts anteriors.

Comentaris (8)

Trending