El PS proposa obligar per llei a separar també l’orgànic i el tèxtil de la resta de residus

Els socialdemòcrates presenten seixanta esmenes al projecte legislatiu d’economia circular per tal de fonamentar un canvi de model que impliqui, per exemple, la prohibició d’incinerar tots aquells productes que hagin estat objecte de recollida selectiva

Com el vidre o els envasos, també es voldria separada la matèria orgànica i la tèxtil.
Com el vidre o els envasos, també es voldria separada la matèria orgànica i la tèxtil. Toni Solanelles

Obligar per llei a separar el residu orgànic i els materials tèxtils de la resta de deixalles, igual com es fa amb els envasos, el paper i el cartró, i el vidre. I prohibir la incineració d’aquells productes que s’hagin recuperat a través de la recollida selectiva. Aquestes són dues de les propostes que contenen les esmenes presentades pel grup parlamentari socialdemòcrata al projecte de llei d’economia circular. Seixanta esmenes que pretenen fer més efectiva i aplicable la legislació que s’està tramitant i que “de retruc ha de significar un canvi de model” en la generació i gestió dels residus.

Els consellers generals Roger Padreny i Carles Sànchez han presentat en seu parlamentària, de manera àmplia però sintètica, les seixanta esmenes que han formulat, de les quals dues terceres parts són per modificar alguns dels aspectes que ja conté el text promogut pel Govern i disset són “d’addició”, el que suposa “anar més enllà”. Sànchez ha destacat que no es fa cap esmena de supressió perquè es considera que tot és necessari. De fet, els socialdemòcrates voldrien que tots els reglaments i altres normes que s’han d’elaborar posteriorment a l’aprovació de la llei estiguin fetes en dos anys i no en tres com inicialment planteja el Govern.

I és que més enllà d’aconseguir una llei “més efectiva i aplicable”, es pretén alterar “la jerarquia” de les opcions de gestió de residus, fent passar la prevenció, les denominades tres R (reducció, reutilització, reciclatge) per davant, clarament, de l’eliminació i incineració, i aconseguir generar molts menys residus al Principat. Padreny ha recordat que cada any es produeixen de mitjana 130.000 tones de residus a Andorra, per sobre, en termes de càpita, tot i tenir en compte les condicions d’elevada afluència que té de visitants el país en relació amb els habitants, dels països de l’entorn. Els socialdemòcrates voldrien que es fixessin per llei uns topalls de reutilització o reciclatge graduals prou ambicions per als propers anys (2025, 55%; 2030, 60%; 2035, 65%).

AMBICIÓ

Padreny i Sánchez han deixat clar que la llei que s’està tramitant “ens la creiem” i per aquest motiu plantegen reptes ambiciosos que condicionen altres normes i, alhora, que comporten obligacions per al conjunt de la societat. Des dels ciutadans rasos a, sobretot, les empreses i les administracions, a les quals se’ls marca l’obligació, per exemple, de reduir la utilització del paper en els seus tràmits o tasques internes. També derivat de les obligacions que es proposen en les esmenes hi hauria d’haver una millor coordinació entre l’administració central i els comuns. Per exemple, si es converteix en obligatòria, com pretén el PS, la separació de l’orgànica i la matèria tèxtil. I la recollida s’hauria de fer, llavors, en “bosses compostables”.

Roger Padreny i Carles Sànchez durant la compareixença.
Roger Padreny i Carles Sànchez durant la compareixença. Toni Solanelles
 

I si es fa un esforç en recollir de forma selectiva, “no té cap sentit d’incinerar allò al qual s’han destinat uns diners”, ha remarcat Sànchez. D’aquí que es vulgui prohibir per llei la crema d’aquells materials que hagin estat recuperats a través del procés selectiu. I és que cal aconseguir “una recollida més eficient”. I haver d’acudir molt menys al forn incinerador, una instal·lació sobre la qual els dos parlamentaris del PS han treballat a bastament en termes legals i de directrius polítiques. Per cert, parlant d’instal·lacions. Els socialdemòcrates voldrien que hi hagi més fonts als carrers i hagi no calgui anar amb ampolletes d’aigua, que suposen una contaminació important.

Padreny i Sànchez consideren que una bona llei d’economia circular pot ser, alhora, “una aposta per la diversificació econòmica i per donar noves oportunitats”. D’aquí que voldrien que es fixessin objectius quantitatius en els propers lustres en relació amb les empreses del país que hagin de seguir un esquema d’economia circular. I que es faci una mena de registre de companyies que treballin amb aquesta metodologia. També es demana a l’administració que faci un “reconeixement a l’etiqueta ecològica europea en els processos de contractació pública”.

MALBARATAMENT ALIMENTARI I FISCALITAT

Els dos consellers han exposat molts altres punts. Per exemple, s’han referit al malbaratament alimentari. Ja hi ha un capítol en el projecte de llei governamental. Però com ha explicat Carles Sànchez, “el que plantegem és anar més enllà de les mesures informatives” i que no només es tingui en compte la data de caducitat sinó també la data de consum preferent. Que es plantegin mesures efectives per facilitar el consum d’aquests productes que s’acosten al teòric final del seu cicle. Que es promoguin descomptes o que els comerços hagin de col·locar aquests productes “en un lloc preponderant”.

També proposen que els productors i distribuïdors facin inventaris anuals per tal de facilitar l’impuls de mesures efectives i voldrien que en el sector de la restauració es prohibeixin els productes en monodosi. Alhora, els consellers del PS també han explicat que en el sector alimentari s’hauria de donar una separació dels residus en origen. Igual com hauria de passar també en el cas de la construcció, on d’origen ja s’hauria de separar ferralla, de fusta, de vidre o de terra, per posar alguns exemples.

Les esmenes del PS també inclou la voluntat d’establir una fiscalitat ambiental que s’hauria de regular a través d’una nova llei al cap d’un any de l’entrada en vigor del marc legal regulatori de l’economia circular. Alhora, els socialdemòcrates proposen que les sancions que s’estableixin i s’imposin per via de la legislació que s’està tramitant acabin alimentant el fons verd que estableix la llei de transició energètica.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending