El PS exigeix que s’aclareixi el ‘mareig legal’ que hi ha sobre l’actualització dels lloguers

Pere López reclama un informe jurídic dels serveis del Consell General sobre el possible conflicte de normes aplicables en la revisió dels preus dels arrendaments

Comentaris

Pere López al seu escó del Consell General.
Pere López al seu escó del Consell General. PS

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat una demanda al Consell General per tal que els serveis jurídics de la pròpia institució elaborin un informe per determinar un eventual conflicte de normes aplicables a l’actualització dels lloguers dels habitatges. Hi hauria un ‘mareig legal’ que el parlamentari del PS pretén que s’aclareixi.

En la petició, López concreta que interessa conèixer “una opinió jurídica fonamentada respecte de si pot existir un conflicte entre normes aplicables, tenint en compte que de cara a l’any 2023 seran vigents: l’autonomia de la voluntat fixada per contracte, la llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge i presumiblement, el projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania en matèria d’arrendaments d’habitatge”.

L’objectiu perseguit amb aquesta demanda és “esvair els dubtes de la ciutadania”, que no sap quina norma se li pot aplicar. Per això es demana que el dictamen jurídic estableixi una prelació dels pactes i normes a aplicar. Paral·lelament, el president del PS ha entrat una bateria de preguntes per a respondre per escrit sobre la mateixa matèria.

Concretament López pregunta si “creu el Govern que poden existir dubtes respecte a la norma a aplicar pel que fa a l’actualització de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge, tenint en compte que per a l’any 2023 poden estar vigents fins a tres pactes o normes aplicables” i si “pot el Govern manifestar una opinió jurídica fonamentada, que estableixi una prelació de normes en relació amb aquesta qüestió”.

Comentaris (1)

Trending