La pandèmia va reduir un 46% el resultat d’explotació de les empreses

És l'indicador generat per l’activitat habitual del negoci, és a dir, ingressos per vendes menys les despeses normals

Façana de la seu de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis.
Façana de la seu de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis. Toni Solanelles

La pandèmia va fer que l'any el resultat d’explotació de les empreses disminuís el 46,19% fins a arribar a 377,83 milions d’euros, a causa principalment de la forta caiguda del 12,81% que van experimentar el total dels ingressos d’explotació. El resultat d’explotació és el generat per l’activitat habitual del negoci, és a dir, ingressos per vendes menys despeses normals d’explotació, que inclouen les amortitzacions. No s'ha de confondre amb l'Ebitda que és el resultat d’explotació però abans d’imputar les amortitzacions.

Les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística de Govern indiquen l 2020 fos va ser un any globalment negatiu per a les empreses andorranes (en activitat, beneficis i rendibilitat), i trencant així la dinàmica creixent i positiva dels darrers anys. 

La rendibilitat financera, que calcula la relació entre el resultat de l’exercici i la xifra dels fons propis de l’empresa, va assolir un valor del 1,72% per al conjunt de les empreses actives durant l’any 2020, una variació negativa del -53,83% respecte a l’any anterior. Pel que fa a l’àmbit sectorial, i igual que els anys anteriors, destaca la secció “Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials”, amb una rendibilitat financera del 55,65%. 

Pel que fa a la rendibilitat econòmica total, que calcula la relació entre el resultat d’explotació i el total dels actius de l’empresa, s’observen resultats desiguals ja que l’estructura de l’actiu va relligada a les característiques sectorials de l’activitat productiva. Així, cal destacar la secció “Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials”, amb una rendibilitat econòmica del 42,72%, activitat econòmica que per la seva estructura productiva no requereix d’una elevada inversió en actius. 

En canvi, la secció “Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis” presenta una rendibilitat econòmica negativa, durant l’any 2020, del 7,62% degut a que el resultat d’explotació d’aquesta secció és negatiu.

La prova àcida total, l'indicador que mesura si les empreses disposen d’actius suficients a curt termini (excloses les existències) per cobrir els deutes immediats, va ser de l’1,52€ l’any 2020, la qual cosa va suposar una disminució del 0,51% en relació amb l’any anterior. Això significa que cada euro que deuen les empreses a curt termini està recolzat per més d’un euro en crèdits a cobrar, inversions financeres a curt termini i l’efectiu. Aquest fet demostra, a escala global, que les empreses andorranes no tenen problemes per atendre els seus deutes a curt termini

En aquest sentit, destaca la secció “Informació i comunicacions”, amb un valor de 3,44€, seguida de les seccions “Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials”, amb 2,55€, i “Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca”, amb 2,17€.  

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending