El nombre de temporers extracomunitaris gairebé es triplica aquest hivern respecte del del 2021

L’hoteleria acull 1.815 dels 2.185 treballadors de fora de la UE que s’havien contractat a final del mes de novembre, quan al servei d’ocupació hi havia 385 persones inscrites, un 22% menys que un any abans

Comentaris

Temporers esperant el bus l'any passat.
Temporers esperant el bus l'any passat.

El nombre de treballadors extracomunitaris que aquest hivern fan temporada al Principat és molt superior al que hi va haver l’hivern passat. Pràcticament tres vegades més. I en alguns sectors, com a l’hoteleria, que acull la immensa majoria de temporers de fora de la Unió Europea (UE) aquest indicador va més enllà de triplicar-se. En xifres absolutes, a final de novembre s’havien concedit 2.185 autoritzacions laborals temporeres per a extracomunitaris quant l’any passat eren 696.

La majoria d’aquests permisos els ha expedit el sector de l’hoteleria, on hi ha 1.815 treballadors per 518 l’hivern passat. En global, de temporers al país n’hi ha uns 2.573 segons les dades publicades aquest dilluns pel departament d’Estadística, això és un 145% més que l’hivern passat, quan encara hi havia restriccions provinents de la pandèmia i hi va haver molta més contenció contractual que enguany.

El 24 de novembre del 2022 el consum global de les quotes de temporada ha estat del 52,4%, amb 2.573 autoritzacions acordades. La quota inicial aprovada per decret era de 4.910 en global, dels quals es reserven un mínim de 190 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 2.452 per als extracomunitaris. La dinàmica de les contractacions, segons les dades d'Estadística, si situava a final del mes passat, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un +213,9% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 1.489 permisos més) i en un +10,2% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 36 permisos més). La contractació de personal per a les quotes de temporada 2022-2023 és superior a la de la temporada anterior a la mateixa data en un +145,5% (1.525 treballadors més).

Quant al servei d’Ocupació, el nombre global de demandants en recerca a final del mes passat era de 385 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -14,6% (451 persones), i un -22,1% inferior al mateix mes de l’any anterior (494 persones). El nombre de demandants en millora a final de mes és de 317 (300 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +5,7% i una variació del -35,4% respecte al novembre de l'any 2021 (491 persones).

Comentaris (2)

Trending