La inversió estrangera es desploma durant el 2020

Els projectes efectivament formalitzats al llarg de l’any passat van suposar tot just 133,8 milions d’euros, una davallada del 52% en comparació al 2019

El volum d'inversió estrangera ha caigut per culpa de la pandèmia.
El volum d'inversió estrangera ha caigut per culpa de la pandèmia.

Al llarg del 2020, a Andorra es van autoritzar fins a 637 projectes empresarials impulsats per inversors estrangers. La xifra suposa un increment del 17,7% en comparació al total de permisos concedits el 2019. En canvi, però, el volum del capital aportat a les iniciatives va caure i, a més, de forma important. Tot just va suposar una inversió de 191 milions d’euros, un 42,7% menys que l’any anterior. La davallada és encara superior si es té només en compte aquelles iniciatives formalitzades efectivament davant notari: gairebé un -52%.

Així queda reflectit en les dades facilitades des del departament d’Estadística on es recullen les inversions estrangeres directes al llarg de l’any passat. Aquestes, es recorda, suposen operacions societàries com ara la constitució d’un nou negoci, l’adquisició del 10% d’accions o participacions en empreses ja existents o l’ampliació de capital. I, en aquest cas, es pot parlar de més demandes però per un volum sensiblement inferior al de l’any anterior en una evolució que, en bona part, té el seu origen en la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

L’evolució a la baixa s’explica, lògicament, per la crisi econòmica que ha derivat de la pandèmia provocada pel coronavirus

Així, pel que fa a les sol·licituds presentades, a Govern van arribar-ne 671, de les quals 637 van ser autoritzades. Per tant, suposa un 17,7% més que les 541 permeses durant l’exercici 2019. En canvi, però, són operacions d’un volum de capital molt més reduït. Tot just es van autoritzar 190,99 milions d’euros d’inversió, pels 333,597 de l’any anterior. Una davallada del 42,7%.

Pel que fa als projectes efectivament formalitzats davant un notari durant el 2020, van ser 417 (pels 458 del 2019) amb un capital total de 133,8 milions. En aquest cas, la davallada és encara més forta: un 51,6%. El volum d’inversió mitjana va ser de 321.000 euros per projecte, molt per sota de la dada de l’any anterior, que superava els 604.000.

Entre aquests projectes formalitzats, més de la meitat (276) es dediquen a la prestació de serveis. 42 se centren en l’àmbit del comerç i 73 en el patrimonial. Aquests darrers, però, suposen més de la meitat de la inversió total: 71,6 milions d’euros.

Estadística també destaca el nombre de projectes acumulats des de l’any 2014: fins a 4.196 formalitzats efectivament. En total, tots ells han suposat una inversió al país provinent des de l’estranger de prop de 924 milions d’euros.

Comentaris (2)

Trending