Els grups de la coalició governamental enllesteixen la Llei d’actius digitals

La proposició regula l’exercici de les activitats principals i els partícips en la representació digital dels actius, determinant el sistema de registre i sol·licitud de llicència d’activitat

Comentaris

Una imatge d'una sessió al Consell General.
Una imatge d'una sessió al Consell General. Consell General / E.Comellas

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos entraran a tràmit les properes setmanes la Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. Prèviament a la seva entrada, els grups de la coalició han enviat aquest mateix dimecres la llei a tots els actors i sectors implicats.

D’aquesta manera, Andorran Banking, l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd), la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra de Comerç, l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i l’associació AndBlockchain ja disposen del text. Així mateix, també han fet arribar el text al Ministeri de Finances del Govern i als grups parlamentaris de l’oposició. L’objectiu és que, al llarg dels propers dies, puguin fer les aportacions i les valoracions que considerin escaients, amb la voluntat final d’enriquir el contingut definitiu de la proposició de llei.

La proposició de Llei regula l’exercici de les activitats principals i els partícips en la representació digital dels actius, determinant el sistema de registre i sol·licitud de llicència d’activitat. Alhora en determina també els requisits per a les emissions públiques i privades de ‘tokenització’ d’actius als efectes del seu registre i comercialització de les diverses categories d’actius digitals. En regula també el règim jurídic de les plataformes de compravenda d’actius digitals i els serveis de custodi i altres activitats auxiliars que conformen l’ecosistema d’interoperabilitat dels actius digitals.

Aquesta nova reglamentació de l’activitat possibilitarà a les empreses andorranes noves formes de finançament per impulsar els seus negocis, amb unes condicions atractives i amb la seguretat jurídica que necessita la seva implementació; a tal fi es proposa la creació d’un mercat digital regulat, que s’anomenarà Andorra Digital Exchange

Aquesta nova reglamentació de l’activitat possibilitarà a les empreses andorranes noves formes de finançament per impulsar els seus negocis, amb unes condicions atractives i amb la seguretat jurídica que necessita la seva implementació. A tal fi es proposa la creació d’un mercat digital regulat, que s’anomenarà Andorra Digital Exchange (AndorraDEX), en el que es podran gestionar i negociar els actius digitals, els anomenats ‘tokens’. La proposició de llei també permet que les administracions públiques participin d’aquest ecosistema i puguin ser emissors de deute públic mitjançant aquesta plataforma digital.

Les noves possibilitats de finançament que permetrà aquesta llei i les activitats dels partícips en el nou entorn digital quedaran totalment regulades, controlades i supervisades  per un organisme nacional.  Així mateix, les operacions estaran xifrades mitjançant la tecnologia ‘blockchain’ i de llibre registre distribuït, tecnologia amb un potencial d’innovació exponencial i d’eficiència tant als sectors privats com públics de l’economia, que posicionaran al Principat d’Andorra com a centre digital del nou paradigma que suposa la tecnologia ‘blockchain’ i de llibre registre distribuït  entre diferents organitzacions.

En clau nacional, l’exercici de les activitats que es regulen a la llei així com el mateix Andorra Digital Exchange oferiran unes condicions molt competitives per alinear-se amb l’objectiu de convertir el país com a pol d’atracció i de captació d’inversió estrangera, talent qualificat i diversificació de l’economia. El projecte de llei d’actius digitals s’estructura en tretze capítols, té 36 articles, tres disposicions addicionals, tres transitòries i quatre disposicions finals. S’engloba dins l’Horitzó 23, el pla d’acció post-COVID que el Govern i els grups parlamentaris que li donen suport han dissenyat, amb els projectes prioritaris per a aquesta legislatura.

Comentaris

Trending