La despesa pública en educació del 2021, la més elevada dels darrers sis anys

Sense tenir en compte les aportacions d’Espanya i França, la xifra ha arribat als 83 milions d’euros, que suposa un increment del 1,9% respecte al 2020

Comentaris

Alumnes i pares a les portes de l'escola de primera ensenyança d'Encamp.
Alumnes i pares a les portes de l'escola de primera ensenyança d'Encamp. G. P.

La despesa pública en educació del 2021, comparant amb els darrers anys fins arribar al 2016, ha estat la més alta. Concretament, i sense tenir en compte les aportacions que fan Espanya i França, s’han sumat 83 milions d’euros, sis més que fa sis anys, i 1,5 més que al 2020. De fet, l’increment respecte al mateix període anterior ha estat d’un 1,9%. El cicle més beneficiat, d’altra banda, ha estat la Primera ensenyança.

La despesa pública en educació a Andorra inclou la que es fa per l’Administració central, l’Administració local, la Universitat d’Andorra (UdA), l’Institut d’Estudis Andorrans, l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament superior (AQUA), a més de les aportacions que fan Espanya i França per als seus respectius sistemes. Restant aquesta darrera aportació, la despesa del 2021 ha arribat fins als 83 milions d’euros. Fent la comparativa amb els darrers sis anys, fins al 2016, es tracta de la xifra més elevada. L’augment ha estat progressiu en aquest període, sumant almenys entre un i dos milions per any.

Aquests 83 milions suposen un increment del 1,9% respecte al 2020. A més, representa el 9,4% del liquidat total de les Administracions públiques, sense comptar ni els actius ni els passius financers, ni les transferències de Govern a entitats. Amb tot, és una dècima percentual superior en relació amb l’exercici anterior. Per contra, la despesa en educació representa el 2,9% del producte interior brut (PIB), tres dècimes percentuals per sota del 2020, per l’increment del PIB motivat per la reactivació econòmica després de la crisi sanitària.

En temes de nivells educatius, la despesa total imputable (amb l’aportació d’Espanya i França) és de 102,5 milions d’euros, que suposa un increment d’un 0,6%. Principalment, s’observa en els nivells educatius d’escoles bressol (7,2%), ensenyament superior (6,4%), batxillerat (5,4%), primera ensenyança (4,7%) i formació professional (2,8%). D’altra banda, la segona ensenyança (-7,8%) i maternal (-0,9%), mostren disminucions percentuals en la despesa respecte a l’any anterior.

Etiquetes

Comentaris

Trending