La Cambra podrà crear l'òrgan per actuar com a centre de resolució de conflictes empresarials

L'objectiu és evitar, mitjançant la conciliació, la mediació i el peritatge extrajudicial, que les entitats arribin a la via judicial i, així, descarregar aquest darrer àmbit

Façana de la seu de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis.
Façana de la seu de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis. Toni Solanelles

L'executiu ha aprovat el reglament perquè la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis faci la funció de centre de resolució de conflictes empresarials. L'objectiu principal de la iniciativa és que les entitats aprofitin aquesta possibilitat, a partir de la conciliació, la mediació i el peritatge extrajudicial, i evitar, així, arribar als tribunals. A més, l'entitat i el Govern han firmat un acord perquè aquesta esdevingui un òrgan consultor en la matèria.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ja té aprovat el nou reglament perquè esdevingui un centre de resolució de conflictes empresarials per evitar que les societats arribin a la via judicial. Així ho ha anunciat, en la roda de premissa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Eric Jover, que ha indicat que les tasques que durà a terme el nou servei serà el d’assessorar dels diferents procediments de resolució, gestionar i tramitar els procediments que se sol·licitin, designar una persona imparcial entre els professionals inscrits, proposar un espai adequat per a les reunions i efectuar les notificacions escaients, entre altres.

El text contempla tres formes de resolució diferents: la conciliació, la mediació i el peritatge extrajudicial. La mediació fa referència a la modalitat en què les parts enfrontades “intenten voluntàriament i per elles mateixes aconseguir un acord amb la intervenció d'una tercera persona imparcial”, mentre que la conciliació és similar a l’anterior, però amb la principal diferència que la persona imparcial pot fer propostes de solució. Finalment, el peritatge extrajudicial és el procediment en què les parts acorden sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l'opinió qualificada d'un expert o pèrit, malgrat que la decisió d’aquest no és vinculant excepte si les parts ho pacten expressament.

D’altra banda, el Govern i la Cambra han arribat a un acord per donar compliment a les funcions consultives d’aquesta última. Alguns dels compromisos contrets són que el Govern informarà la Cambra sobre tot projecte de normativa de l’administració pública que incideixi en el sector comercial, industrial o de serveis, i li presentarà aquests projectes, això com ambdues parts cooperaran en el desenvolupament dels projectes esmentats en la mesura en què disposin dels recursos tècnics i financers necessaris; i el Govern podrà delegar a la Cambra tasques d’organització, coordinació i representació dels estudis corresponents per desenvolupar els projectes esmentats.

Etiquetes

Comentaris

Trending