D’acord amb fer estudis i més estudis, però res de parlar de pensions dignes i menys encara de suprimir ‘The Cloud’

Comentaris

D’acord amb fer estudis i més estudis, però res de parlar de pensions dignes i menys encara de suprimir ‘The Cloud’
D’acord amb fer estudis i més estudis, però res de parlar de pensions dignes i menys encara de suprimir ‘The Cloud’
  • El debat d’orientació política ja descafeïnat després de les dues primeres jornades acaba amb l’aprovació de cinc de les sis propostes de resolució aprovades
  • L’únic suggeriment que no ha passat el ‘tall’ ha estat el fet pel PS per deixar sense efecte l’edifici ‘El Núvol’ i fer en l’espai lliure actual una plaça o una zona verda
  • Tres de les propostes tenien un contingut de caràcter social i estaven lligades a les pensions de la CASS, la sinistralitat laboral i el cost de la vida
  • Els plantejaments liberals per dotar de més valor la massanenca casa Parramon o modificar abans d’aprovar el pressupost la ‘regla d’or’ també han rebut el vist-i-plau
Les taules de suposat treball i els estudis estan a l’ordre del dia. Estudis, estudis i més estudis. Ara, aclarir les coses, com per exemple marcar un calendari clar per a l’execució del projecte de ‘The Cloud’ o, definitivament, enterrar la descabellada iniciativa costa més. Ha quedat clar durant la tercera i última jornada del debat d’orientació política. La de les propostes, més aviat tristes, de resolució. De les sis presentades -SDP i DA no han fet cap proposta- se n’han aprovat cinc. Eren relatives a la sinistralitat laboral, a la situació de les pensions, a la ‘regla d’or’ i la seva modificació, el cost de la vida o donar valor a la massanenca casa Parramon. En canvi, s’ha deixat sense efecte gràcies a l’aliança demòcrataliberal la que proposava la supressió del projecte ‘The Cloud’. En el seu conjunt, el debat ha sigut molt més descafeïnat del que es podia esperar. I aquest divendres la propostes de resolució han evidenciat el poc calat de tot plegat. De fet, més enllà de la proposta referida al magne edifici que hauria de promoure Andorra Telecom i que era previsible que DA tombés, la resta de qüestions poc posaven el Govern entre l’espasa i la paret. Això sí, els demòcrates han fet retirar el terme “pensions dignes” d’un dels textos que finalment s’han transaccionat i que, finalment, només es refereix a pensions. Encara que siguin sense dignitat. Tan hi fa, això. Entre les propostes aprovades, n'hi ha tres d'àmbit social, com la que ha presentat la consellera Sílvia Bonet -amb la firma dels liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa- per crear una taula de treball entre el Govern, el Consell General i la CASS per plantejar accions per disminuir el risc de dèficit de la branca de jubilació de la CASS i per garantir alhora la sostenibilitat i l'eficàcia del sistema de pensions. El text inicial demanava també mesures per aconseguir unes "pensions dignes", però aquest aspecte ha estat eliminat a demanda de DA, fet que ha provocat l'abstenció dels consellers del PS i d'SDP. Tant Pere López com Víctor Naudi consideren que, amb aquesta eliminació, els taronges obvien la realitat social del país. En el text original també s'assegurava que un 84% de les pensions no arriben al salari mínim. Davant d'aquestes xifres, aquest dijous el cap de Govern, Toni Martí, va indicar que les persones que han cotitzat més de 35 anys cobren una mitjana de 1.200 euros. També a demanda de Bonet s'ha aprovat encomanar al Govern un estudi per analitzar les causes que provoquen la sinistralitat laboral per fer un pla d'acció per disminuir el seu índex, que se situa en el 3,2%. Pel que fa a les propostes del PS, s'ha aprovat l'encaminada a fer que el Govern, en un termini de deu mesos, presenti un estudi sobre el cost de la vida a Andorra per poder determinar quin ha de ser el salari mínim que s'ha d'aplicar. En canvi, no s'ha aprovat la demanda de cancel·lació del projecte de l'edifici ‘El Núvol’ -ara es tendeix a catalanitzar l’edifici que sempre o gairebé sempre s’havia conegut com ‘The Cloud’-. Els socialdemòcrates demanaven que es deixés sense efecte l’esmentat projecte donada la seva indefinició i els dubtes sobre el pla de negoci, més enllà dels retards que ha sofert. El PS pretenia que en lloc de l’edifici en qüestió a l’espai lliure sorgit de l’enderrocament de l’antiga caserna dels bombers s’hi faci una plaça o s’hi habiliti una zona verda. El grup parlamentari liberal també ha presentat dues propostes de resolució, defensades pel conseller Carles Naudi, que han estat aprovades. D'una banda, instar el Govern a presentar un projecte que doni ús i valor a la casa Parramon de la Massana, tancada des de fa cinc anys. I de l'altra, s'ha encomanat a l’executiu modificar, abans del debat del pressupost, la Llei de sostenibilitat de les finances públiques, la denominada ‘regla d’or’ financera, per complir amb les recomanacions del Tribunal de Comptes en relació a la clarificació dels conceptes de deute i endeutament. La mateixa proposta de resolució també insta el Govern, conjuntament amb els comuns, a presentar una modificació de la Llei de finances comunals abans del final de la legislatura.

Amb informació i fotografia de l'Agència de Notícies d'Andorra (ANA)

Comentaris

Trending