El Consell Assessor del Patrimoni Cultural aborda els canvis legislatius al sector

La primera reunió de l’any s’ha celebrat aquest dimarts de forma telemàtica, per facilitat l’assistència de tots els membres

Comentaris

Alguns dels assistents a la reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural.
Alguns dels assistents a la reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural.

El Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) ha celebrat la primera reunió de l’any 2022, encapçalada per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. La trobada s’ha fet en format virtual, per facilitar l’assistència de tots els membres del consell i respectar les mesures de prevenció en front de la Covid-19. La jornada s’ha centrat en l’anàlisi i tracte dels textos legals que afecten el sector.

En primer lloc s’ha tractat el marc legal actual en matèria de patrimoni cultural, com a continuació de la reunió anterior que va tenir lloc el 22 de desembre. Després de presentar les propostes tècniques en la darrera trobada, aquest dimarts s’han recollit les reflexions i aportacions dels membres del consell una vegada analitzada la informació presentada. L’objectiu és avançar en l’elaboració d’un nou marc regulador per a la gestió del patrimoni cultural actualitzat i en línia amb la normativa internacional.

Seguidament, s’ha presentat un anàlisi de la nova Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, centrat en l’afectació que l’aprovació d’aquesta llei tindrà en l’elaboració d’un nou marc legal que contempli la redacció i l’aprovació d’una llei de documents. Aquesta nova llei preveia incloure l’ampliació de les funcions de l’actual Comissió d’Avaluació i Accés a la Documentació (CAAD), dedicada a l’anàlisi de la documentació del Govern per decidir el temps de conservació, i a partir de quin moment és accessible per als ciutadans.

La nova llei de transparència ja contempla una ampliació de les funcions de la CAAD, a banda de regular el procediment d’accés a la informació pública. Per tant, s’ha volgut analitzar com s’hauran d’incloure aquests canvis en la normativa d’arxius que s’està preparant.

Finalment, s’ha comunicat la intenció de presentar al Govern i publicar, en les properes setmanes, el decret de nomenament dels membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural, que recull els canvis en la direcció del Departament de Patrimoni Cultural i en la Secretaria del Consell Assessor.

Comentaris

Trending