Creixement intens de la construcció al segon trimestre

El sector industrial continua el seu descens

-
-
La construcció ha tingut un creixement intens durant el tres primers mesos d'aquest any segons la Comptabilitat Trimestral del departament d'Estadística. Un altre sector que ha crescut és el dels serveis no financers, com el comerç o l'hoteleria. En canvi, la indústria continua amb el seu descens.

La construcció, que va tancar el 2017 amb un 4.2% ha arribat al 5,3% durant el primer trimestre del 2019. La dada arriba just després que la  Cambra de Comerç alertés dimarts sobre una possible bombolla amb els pisos de luxe, i que el ministre portaveu, Eric Jover fes, dimecres, un toc d'atenció sobre els riscos que pot comportar un elevat volum de construcció. Un altre sector que creix és el de comerç, hoteleria, transport, informació i comunicacions amb un 3,2% (2,6% el 2017).

L'evolució del Producte Interior Brut (PIB) d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el segon trimestre del 2019, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat una evolució del 2,3%, superant l’enregistrada en el mateix trimestre de l’any passat i arribant a l’entorn de l’obtinguda en el mateix període de l’any 2017.

 Tots els sectors de l’economia segueixen la mateixa tendència de creixement que la del primer trimestre del 2019, i destaca la caiguda del sector de l’agricultura d’entorn un punt, amb una variació del -1,2%, en aquest segon trimestre del 2019. La sèrie del PIB trimestral d’Andorra mostra l’efecte de la crisi financera que va comportar la reducció de les taxes de creixement, des de les xifres properes al 2% registrades l’any 2014 fins a valors inferiors a l’1% l’any 2015.

Sense aquest efecte, la sèrie anual del valor afegit brut (VAB) no financer denota que la recuperació de l’economia té un ritme sostingut des d’inicis del 2012 i, des del quart trimestre del 2014, registra taxes de creixement positives.

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending