Concursants a les proves de Govern per proveir noves places de funcionari denuncien la ‘parcialitat’ del procés

Els aspirants de fora de l’administració lamenten que s’hagin convocat edictes externs quan el que es vol es ‘col·locar’ sia com sia els actuals treballadors públics eventuals

-
-
Persones que s’han presentat a les proves derivades dels edictes convocats pel Govern per proveir noves places fixes per a l’administració general posen el crit al cel per la manca de concurrència que fomenten la immensa majoria dels plecs de bases que regulen els concursos i la ‘parcialitat’ que presideix tot el procés per tal d’acabar consolidant els llocs de treball per als treballadors públics que actualment els ocupen de manera eventual.

De fet, l’objectiu de l’executiu és consolidar a fixes les places eventuals actuals. Hi ha tot un pla que porta a fer fixes més de 200 places entre aquest 2018 i bona part del 2019. Però els participants en les proves que progressivament s’estan fent lamenten que si aquest és l’objectiu -convertir els actuals treballadors eventuals en funcionaris fixes- els concursos s’haurien de fer, si es cau i la llei ho permet, a nivell intern. I si la legislació imposa que es facin concursos oberts a tots nivells, no es poden imposar condicions que alteren d’una forma decisiva el procés de selecció.

De fet, per exemple, es deixa clar que una persona que vulgui optar a una de les places que es convoquen i no treballi a l’administració pública només pot optar, d’entrada i a tot estirar, a vuit punts sobre els deu totals, per simplificar-ho. En molts dels edictes, el 20% de la nota (o fins i tot més en alguns casos) s’atorga en funció dels mèrits mostrats el darrer any en el lloc de treball que es convoca o, a tot estirar, a l’administració. 

A més, remarquen diverses de les fonts consultades, persones que han participat en alguna de les proves o que han estat consultant plecs de bases amb la voluntat de fer-ho, també s’estarien buscant fórmules per diluir tant com es pot els mèrits que l’aspirant presenti si aquest no forma part de l’administració. Finalment, també es posa de relleu en molts dels concursos el 30% de la nota pot arribar a dependre d’una entrevista personal sense unes matèries o qüestions predeterminades, circumstància que la fa totalment subjectiva i que sol comportar una nota millor, sempre, a aquell que l’entrevistador ja coneix que no pas amb aquell o aquella que ve de fora.

Les fonts consultades i als concursants contactats no tenen intenció, per ara, de formalitzar una impugnació del concurs. Però tampoc no ho descarten per ara. Hi ha diverses consultes legals i s’estan analitzant els plecs de condicions per avaluar amb exactitud si contravenen la legislació en matèria de Funció Pública. Les fonts consultades han assegurat que si les consultes que es facin donen com a resultat alguna vulneració molt clara és probable que s’acabin promovent accions legals.

Comentaris (3)

Trending