“Avenços” però també “llacunes” en el nou informe del Moneyval

L’organisme reconeix la millora d’Andorra a l’hora d’abordar les deficiències detectades en anteriors avaluacions però manté el país sota un “seguiment reforçat”

-
-

El Moneyval continuarà mantenint un “seguiment reforçat” a Andorra pel que fa al compliment de les disposicions internacionals en matèria de prevenció del blanqueig i de la lluita contra el finançament del terrorisme. Tot i que des de l’organisme es destaca que el país ha fet “avenços” per abordar les deficiències detectades en els darrers informes, s’entén que encara resten “llacunes” en la legislació i s’insta el Principat a “continuar amb els esforços per abordar-les”. Per tant, aquesta condició d’especial vigilància es mantindrà, com a mínim, fins al proper informe que ha de presentar el Govern, en la sessió plenària prevista per l’any vinent.

En línies generals, Andorra aconsegueix la condició “d’àmpliament conforme” en 27 de les 40 recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI). De les restants, en deu s’assoleix la nota de “conforme” i queden tres on l’organisme alerta que encara hi ha millores a fer i que només s’està “parcialment conforme”. L’informe destaca la millora aconseguida en les recomanacions 25 (transparència i titularitat dels acords legals), la 26 (regulació i supervisió de les institucions financeres) i la 28 (regulació i supervisió de professions no financers). Els canvis legislatius adoptats han fet que aquestes tres hagin passat de parcialment conformes a àmpliament conformes.

De les tres recomanacions on encara s’han de fer reformes per millorar la qualificació, hi ha, en primer lloc, la que es refereix a la prevenció de riscos en el sector de les entitats sense ànim de lucre. L’informe lamenta que “no s’han fet passes per promoure la supervisió i el control”, tot i admetre que s’estan prenen actualment mesures per solucionar aquestes deficiències.

La segona recomanació fa referència a la necessitat d’implementar un procediment per poder identificar aquelles persones, siguin físiques o jurídiques, que controlen accions de diferents societat. Per últim, també es remarca que hi ha diferents tractats internacionals pendents de ratificar. El document, però, no els enumera tot i que sí que reconeix els “passos de gegant” fets per Andorra per homologar la seva legislació internacionalment.

El ministre de Finances, Eric Jover ha destacat que “aquesta millora en aspectes com la transparència i la titularitat efectiva o la supervisió de les institucions financeres ha permès situar Andorra com el tercer país amb més indicadors positius pel que fa a la conformitat normativa dels estàndards internacionals recomanats pel Grup d’Acció Financera (GAFI)”. Una posició que puja fins al primer lloc, ha afegit el titular de la cartera, si es tenen en compte els indicadors d’eficiència.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending