Aval del Govern a l’enduriment dels càstigs pel consum d’alcohol

L’executiu emet un criteri positiu a la modificació de la Llei de Seguretat Ciutadana, tot i que demana que es trobi una solució al problema que planteja que les infraccions es tramitin per via administrativa i penal

Comentaris

-
-

El Govern ha validat l’enduriment de les sancions econòmiques que els grups de la majoria volen impulsar per combatre l’augment del consum d’alcohol entre els joves i altres conductes vinculades a aquestes begudes, com ara els casos de positiu al volant. El criteri que s’ha emès a la modificació de la Llei de seguretat pública proposada per demòcrates, liberals i Ciutadans Compromesos, l’executiu es mostra favorable al text, tot i que avisa que caldria afinar alguns dels articles, com ara donar una solució a la problemàtica que planteja el fet que algunes de les infraccions siguin castigades per la via administrativa i per la via penal.

Des del Govern, es valora de forma positiva el fet que el text “respon a la necessitat de fer modificacions per lluitar de la forma més eficaç possible contra l’augment del consum d’alcohol i drogues tòxiques entre els joves, així com sancionar conductes incíviques que dificulten la convivència entre els ciutadans”. Per això, s’hi mostra favorable a les mesures que incorpora, com ara la tipificació al Codi Penal de la venda i la cessió a menors o l’establiment d’un “marc estricte” dels llocs on es poden consumir aquestes begudes.

Des de l’executiu es defensa que la llei actual, aprovada l’any 2018, “va suposar un pas endavant important per tal d’actualitzar totes les normatives en matèria d’ordre públic, majoritàriament preconstitucionals i emanades dels veguers, perquè s’havia constatat que resultaven arcaiques i poc dissuasives per tal de garantir la convivència pacífica i evitar la violència”. Després d’un any de la seva entrada en vigor, el Govern entén que “s’ha de fer una valoració positiva” tot i que, a la vegada, “convé ser ambiciosos, i més en una matèria com l’ordre públic, en què el Principat és i vol continuar sent un referent”.

El text presentat pels grups de la majoria, a l’entendre del gabinet tripartit, és una bona fórmula, tot i que entén que hi ha alguns aspectes que caldria millorar. Entre ells, recorda “la línia jurisprudencial del Tribunal Europeu de Drets Humans” pel que fa “a la problemàtica que a la pràctica suposa la doble incriminació de conductes que tenen una vessant administrativa i alhora penal”. Amb la Llei actual, “a la pràctica resulta obligada la doble tramitació, és a dir, un expedient per la via administrativa i diligències prèvies per la via pena”, fet que implica “l’alentiment del procediment administratiu sancionador” i que “fa més feixuga la tramitació de la causa penal”. Per això, es demana que “es puguin adoptar mesures legislatives per donar una solució pràctica a la problemàtica de la doble incriminació”. 

Un cop emès el criteri, el text haurà de superar el debat de presa en consideració en el proper ple ordinari del Consell General. Posteriorment, s’obrirà el termini perquè tots els grups puguin presentar esmenes a la proposició per al seu posterior debat en comissió.

Comentaris

Trending