Andorra ha derivat 15 adolescents a centres terapèutics de Catalunya des del 2012

Els joves han estat enviats majoritàriament per trastorns de conducta, problemàtica greu de salut mental i dependència a substàncies tòxiques

El centre terapèutic d'Amalgama-7 situat al Berguedà
El centre terapèutic d'Amalgama-7 situat al Berguedà
Des del 2012 el Principat ha derivat un total de 15 adolescents a centres terapèutics de Catalunya que formen part d'Amalgama-7. Principalment, i a grans trets, els problemes que presenten són principalment trastorns de conducta, de salut mental i dependència a substàncies tòxiques. Són aquests justament el motiu pel qual són traslladats en aquests centres, ubicats a l'Alt Camp, el Berguedà i a Barcelona. 

Les derivacions i els ingressos en el centre es fan perquè des d'Afers Socials es considera que "ofereix una major intervenció terapèutica i una millor protecció". A més, els serveis d'Amalgama-7 inclouen tractament de teràpia socioeducativa, grups terapèutics d'atenció sanitària, atenció social, "així com la implementació de tots els elements correctors de modificació de conducta que permetin aconseguir una normalització d'aspectes de la vida quotidiana dels adolescents que en són usuaris".

Un cop els adolescents hi són traslladats són seguits conjuntament a través del servei de Salut Mental del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), i per l'àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Els professionals d'Amalgama-7 també envien periòdicament informes de l'evolució individual dels adolescents i els professionals referents del Principat realitzen desplaçaments per tal de realitzar coordinacions presencials i per entrevistar-se amb els adolescents.

Un any i mig és el temps de mitjana que els adolescents derivats tarden a recuperar-se en aquests centres

Així doncs, aquestes coordinacions amb els professionals referents dels adolescents tenen lloc per tal de valorar la seva evolució, el seu diagnòstic, el pronòstic d'estada i la preparació del retorn. Tot i que, les fonts manifesten que de mitjana el temps residencial dels adolescents ingressats sol ser d'aproximadament un any i mig.

Cal recordar, que va ser el 17 d'octubre del 2012 la data en què es va signar un conveni de col·laboració entre el ministeri de Salut i Benestar, Amalgama 7 i associats Centre d'Atenció bio-psico-social al jove i l'adolescent S.L i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). D'aquesta manera, va quedar regulada l'atenció integral que ofereix Amalgama-7 i que es troba en els àmbits d'atenció psicològica, social, educativa i sanitària. Precisament, són aquests els àmbits en què els centres terapèutics han d'oferir atenció als adolescents, i també en l'àmbit de la prescripció, dispensació i administració de medicaments, en cas que siguin necessaris, de l'assessorament dietètic i els serveis residencials.

Centre educatiu, formatiu i terapèutic a Andorra

Les fonts del ministeri d'Afers Socials asseguren que el Govern es troba en procés d'implementació del Centre Residencial d'Educació Intensiva. Malgrat que no hi ha cap data concreta per tal que es posi en marxa. L'únic que se sap és que serà un centre residencial tancat, d'estada limitada i que tindrà per objectiu donar resposta educativa, formativa i terapèutica als joves que requereixen sistemes d'educació i aïllament intensius per alteracions conductuals, consum de tòxic i/o conductes delictives incipients.

Així doncs, aquest nou centre que es preveu que sigui una realitat al Principat vol donar resposta a alguns dels adolescents que es deriven al centre terapèutic d'Amalgama-7, sobretot aquells que presenten trastorns de conducta i/o trastorn per abús o dependència d'alguna substància tòxica. Tot i que, es deixa clar que això no significa que no hi hagi adolescents que tenint en consideració els seus diagnòstics clínics, continuïn requerint d'un recurs residencial de caràcter més terapèutic com el que ofereix Amalgama-7.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending