La pensió mitjana al desembre era tot just de 685,97 euros

Més de 14.000 persones (700 més que a finals del 2021) cobraven prestació de jubilació a finals del passat exercici, amb una dada mediana encara més baixa (572,04 euros) i que no arriba al salari mínim ni tan sols en el col·lectiu que ha cotitzat més de 35 anys

Padrins a la casa pairal de Canillo.
Padrins a la casa pairal de Canillo.

La pensió de jubilació mitjana va situar-se l’any passat en 685,97 euros. Així ho marquen les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que va tancar l’exercici amb un total de 14.087 beneficiaris. Aquest import suposa un increment del 5,98% en comparació al registrat dotze mesos abans. Si s’agafa la dada de la pensió mediana, aquesta encara és més reduïda: tot just 572,04 euros.

Així es pot comprovar analitzant les dades sobre les pensions de jubilació que afronta la parapública cada mes. A 30 de desembre, la CASS pagava prestacions a poc més de 14.000 persones. Al llarg del 2022, en van començar a percebre un total de 1.090 persones. En canvi, es van donar de baixa 390. És a dir, han entrat al sistema més jubilats dels que han deixat de cobrar-la per defunció.

La pensió mitjana se situa en 685,97 euros, un increment del 5,98% comparat amb l’any anterior, quan estava en 656,85. Segons les dades, la prestació mínima és de tot just 66 cèntims. La més elevada, de 13.623,52 euros. Queda clar, però, que la gran majoria es troben molt per sota d’aquesta darrera. També cal tenir en compte que aquests imports es van actualitzar posteriorment al gener, seguint la Llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Caldrà, però, esperar a veure les dades del primer trimestre per saber quin efecte ha tingut aquesta mesura.

Dels més de 14.000 pensionistes, la majoria, 8.408 resideixen al país. La resta, 5.679 ho fan a l’estranger. Entre els primers, la prestació mitjana és superior a la general i arriba als 923,71 euros, tot i que la mediana queda per sota (813,99). En canvi, entre les persones que, un cop retirades, han optat per viure fora, la xifra és més reduïda. Força més. La pensió mitjana entre els no residents és de 334 euros i encara és més baixa si es té en compte la dada mediana: 204,60.

Queda clar que un factor clau en l’import final de la pensió que es percep és la quantitat d’anys cotitzats. Per als qui ho han fet més de 35 (3.397 persones) la mitjana és de 1.321,07 euros, però si s’agafa la dada mediana ja es comprova com moltes pensions, malgrat el temps que s’ha estat al sistema, queden per sota del salari mínim: 1.180,75 euros.

La situació encara és pitjor si els anys de cotització es redueixen. Per exemple, la pensió mitjana per a qui ha treballat al país entre 31 i 35 anys cau ja per sota dels mil euros (975,15) i encara ho fa més si només s’ha tingut ocupació entre 26 i 30 (818,36). En tots aquests casos, si la dada que es prefereix agafar és la prestació mediana, aquesta és encara més baixa: 848,04 i 696,08 euros.

Pel que fa a les pensions que s’han començat a pagar aquest any, la mitjana és de 782,08 euros. La dada és lleugerament més elevada que la de les noves prestacions del 2021, que van situar-se en 763,83.

Etiquetes

Comentaris (13)

Trending