El nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals augmenta un 27,2%

També creixen les prestacions per fill a càrrec amb un 4,6% i les de solidaritat que suposen un 12,6% el 2021 en relació a l'any anterior

Les sol·licituds d'ajuts es poden al servei de Tràmits de Govern.
Les sol·licituds d'ajuts es poden al servei de Tràmits de Govern. ARXIU

El nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el 2021 ha estat de 2.099, un +27,2% respecte a l’any 2020, de les quals el 94,8% han estat resoltes favorablement (1.990) mentre que un 5,2% han estat desfavorables (109). Els ajuts favorables han concedit un total de 4.277.760 euros en ajuts, un -5,6% respecte a l’any anterior.

Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 61,7% dels ajuts i els homes el 38,3%. Per tipus de llar beneficiària, un 84,2% de les sol·licituds s’han aprovat a famílies monoparentals o unipersonals. Les sol·licituds favorables han donat lloc a 3.053 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per continuar a atendre les necessitats bàsiques, amb un 46,2%. Els ajuts han estat concedits a 1.189 llars, 70 menys que l’any 2020 (1.259, -5,6%) i han beneficiat a 2.019 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.597,78 euros.

PRESTACIONS FAMILIARS

El nombre de sol·licituds de prestacions per fill a càrrec presentades l’any 2021 ha estat de 799, el que suposa un augment del 4,6% respecte a l’any 2020. D’aquestes, el 75,6% han estat resoltes favorablement, el 24,2% s’han desestimat i al 0,3% li ha mancat documentació. Si també es tenen en compte les prestacions actives de l’any 2020, les prestacions actives en data 31 de desembre del 2021 han beneficiat 718 famílies i 1.263 fills, amb un import anual mitjà per família de 1.904,42 euros, un +2,3% amb respecte a l’any anterior. El nombre de famílies és manté igual que el de l’any anterior  mentre que el nombre de fills beneficiaris es redueix un 1,6%.

PENSIONS ASSISTENCIALS

Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas, van adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions i ajuts, es consideren les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.

Pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant l’any 2021 s’han destinat un total de 3.175.003,03 euros, un +12,6% respecte al 2020. Durant aquest període, hi ha hagut una mitjana de 286 persones beneficiàries d’aquesta prestació (+9,2% comparat amb el 2020), 132 homes i 154 dones. En relació a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 165 persones eren andorranes, 77 espanyoles, 31 portugueses, 4 franceses i 9 persones d’una altra nacionalitat.

Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat ha estat de 5.629.921,79 euros, un +10,7% respecte al 2020. Durant el 2021, hi ha hagut una mitjana de 1.072 persones beneficiaries d’aquesta prestació (+7,1% comparat amb el 2020), de les quals 360 són homes i 712 són dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 276 persones eren andorranes, 588 espanyoles, 82 portugueses, 25 franceses i 101 d’altres nacionalitats. 

Finalment, respecte a les pensions no contributives de Govern, durant l’any 2021 s’han destinat un total de 91.554,9 euros, un -27,8% amb respecte a l’any 2020. Durant aquest període, hi ha hagut, de mitjana, un total de 28 persones beneficiaries d’aquesta prestació (-27,5% amb respecte al 2020), 1 home i 27 dones.

PRESTACIONS SOCIALS PER DESOCUPACIÓ INVOLUNTÂRIA

El nombre de sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària durant l’any 2021 ha estat de 684, de les quals el 56,3% han estat resoltes favorablement (385). Un 43,7%, han estat resoltes desfavorablement (299). La proporció de sol·licituds desfavorables respecte a les sol·licituds presentades augmenta un 4,1% (1,7 punts) en relació a l’any 2020 (42%). Les sol·licituds favorables han estat concedides a 336 llars, 46 més que l’any 2020 (290, +15,9%) amb un import mitjà per llar de 5.817,84 euros.

 

 

 

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending