El Trilateral fixa que les universitats espanyoles no poden cobrar cap recàrrec als andorrans

L'import de la matrícula ha de ser el mateix que pels nacionals i des del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior demanen que se'ls informi en cas d'incompliment de la normativa

Comentaris

Facultat de medicina de la Universitat de Barcelona a Bellaterra.
Facultat de medicina de la Universitat de Barcelona a Bellaterra.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla diu que els casos d'estudiants andorrans que han tingut problemes a Espanya són mínims i que es relacionen amb algun centre d'ensenyament superior nou i que desconeix la normativa segons la qual no han de pagar el recàrrec en la matrícula per ser extracomunitaris. El darrer cas és remunta a fa dos anys i l'estudiant va informar al ministeri que va resoldre el problema. Vilarrubla recorda que qualsevol estudiant que es trobi amb aquesta situació n'informi el ministeri.

El darrer cas va passar en una universitat que no havia rebut cap estudiant andorrà amb anterioritat. Des de minusteri d'Educació i Ensenyament Superior van trucar al centre per posar-los al corrent. L'obertura de nous centres educatius superior pot provocar que es generi algun altre malentés.

L'any 2012, la subdirecció de Promoció Exterior Educativa espanyola va confirmar a petició andorrana que en aplicació del Tractat Trilateral les tarifes aplicables als andorrans que cursin estudis universitaris a Espanya han de ser idèntiques a les fixades pels nacionals espanyols o comunitaris.

El campus de la UAB a Sabadell.

Relacionat

Estudiants amb arrels espanyoles canvien de passaport per tenir millors condicions a la universitat

De fet, l'article cinquè del Tractat ja especifica que "els estudiants nacionals d'una part contractant tenen accés als establiments de formació i ensenyament de l'altra part en les mateixes condicions que els nacionals d'aquesta darrera, sempre que justifiquin una cobertura per als riscos de malaltia, maternitat i accident i recursos suficients de conformitat. amb la legislació o la reglamentació de l'Estat d'acollida".

Comentaris (2)

Trending