Els tècnics d’Hisenda espanyols volen que Andorra sigui considerada de nou un paradís fiscal

Xipre, Irlanda, Txèquia i Luxemburg també podrien ser considerats d’aquesta manera pel país veí després de l’actualització del llistat de la Unió Europea

Comentaris

Una oficina de l'Agència Tributària espanyola.
Una oficina de l'Agència Tributària espanyola. ARXIU

Els tècnics del ministeri d’Hisenda d’Espanya (Gestha) han assegurat que Andorra, Xipre, Irlanda, Txèquia i Luxemburg podrien ser paradisos fiscals en la pròxima llista d’Espanya després de l’actualització del llistat de la Unió Europea (UE) que estan duent a terme els diferents ministres d’Economia i Finances. Segons aquest organisme, el trasllat de beneficis que fan les multinacionals a territoris amb baixa tributació provoca un ‘forat’ en les arques públiques espanyoles del 14% dels ingressos anuals.  

En aquest sentit, els tècnics han proposat que, per considerar si un país és un paradís fiscal, s’afegeixi el criteri de baixa o nul·la tributació als actuals, que són els de transparència -intercanvi d’informació- i de justícia fiscal -inexistència de règims fiscals perniciosos-. A més, demanen incloure en la llista aquells països que tenen una baixa tributació encara que siguin membres de la UE.  

Gestha va demanar que qualsevol país amb una tributació inferior a 2/3 del tipus efectiu a Espanya sigui considerat paradís fiscal.  

En aquest sentit, Gestha ha recordat que el Parlament Europeu va aprovar recentment, amb el 90% del vot favorable, una resolució en la qual es demanava a la comissió i al consell que proposessin un nivell mínim efectiu d’imposició que constituís un criteri independent per a la inclusió a la llista de paradisos fiscals de la UE.  

En relació amb això, els tècnics han valorat positivament que Espanya hagi considerat aquest tercer criteri en el projecte de llei contra el frau fiscal i esperen que el Congrés estableixi el límit de què es consideraria una baixa tributació. Com a proposta, Gestha va demanar que qualsevol país amb una tributació inferior a 2/3 del tipus efectiu a Espanya sigui considerat paradís fiscal.  

Segons Jose María Mollinedo, secretari general de Gestha, “Espanya establirà pròximament la baixa o nul·la tributació com un dels criteris independents que podrien portar a un país a ser inclòs en la nostra llista de paradisos fiscals. Mentrestant, residir o utilitzar els territoris d’escassa tributació per eludir el pagament dels impostos mostra la insolidaritat dels que gaudeixen de grans ingressos, beneficis o patrimoni”.  

Comentaris (9)

Trending