Tretzena paga garantida -ara sí- per a tots els funcionaris amb dret a prejubilar-se

El Govern ha acordat regularitzar aquella part de l’extra de Nadal que la CASS fins ara no ha abonat a aquells treballadors de l’administració que han arribat a la jubilació després de plegar abans d’hora gràcies a les disposicions de la llei del pla de pensions

Una imatge de la façana principal de l'edifici administratiu de Prat de la Creu.
Una imatge de la façana principal de l'edifici administratiu de Prat de la Creu. Toni Solanelles

Després de temps d’estira-i-arronsa i dels sindicats amb representació a l’administració -especialment el Sipaag- reclamant que es fes una interpretació estricta en el sentit que s’hauria acordat al seu dia les disposicions transitòries de la Llei del pla de pensions públic, finalment el Govern ha acordat regularitzar aquella part de la tretzena paga de la pensió que els funcionaris que arriben a la jubilació després d’haver-se prejubilat en virtut de l’esmentada llei no estaven cobrant.

I no l’estaven cobrant perquè la Caixa Andorra de la Seguretat Social (CASS) no contempla mai una paga doble o extra per Nadal. En conseqüència, la part que hauria de doblar la CASS perquè es completessin les tretze pagues a què la llei dona dret, el jubilat en qüestió no la percebia. Una vegada analitzada la situació i fets els assessoraments pertinents, el departament de Funció Pública hauria arribat a la conclusió que la demanda tenia tot el sentit del món i, en conseqüència, s’ha decidit que a partir d’aquest any es complimentarà aquella part de la paga extra que la CASS no abona i, en conseqüència, regularitzarà la situació de les persones que fins ara no hagin cobrant íntegrament les tretze pagues.

Quan va entrar en vigor la Llei del pla de pensions de l’administració del 2015, hi havia una disposició transitòria que afectava 427 persones que per raó d’anys de servei a l’administració o d’edat tenien marge per prejubilar-se

Només, però, aquells que no l’han percebut els darrers tres anys, que és el termini legal de reclamació. Si anteriorment -i a partir del 2015, que és quan es va aprovar la llei que regula aquesta casuística- algun funcionari jubilat no va percebre el que li hauria pertocat, ja ha perdut el seu dret i, conseqüentment, no se li abonarà la diferència deguda.

En tot cas, quan va entrar en vigor la Llei del pla de pensions de l’administració del 2015, hi havia una disposició transitòria que afectava 427 persones que per raó d’anys de servei a l’administració o d’edat tenien marge per prejubilar-se. Mentre han estat en situació de prejubilació aquells que a mesura que han pogut ho han executat, no s’han trobat amb cap problema. El Govern els ha abonat l’acordat, que és una pensió amb un percentatge determinat del salari per tretze pagues.

El problema ha vingut quan han deixat la situació de prejubilació en virtut de les clàusules contingudes en la disposició transitòria de la llei per passar a la de jubilació. El text legal establia que la pensió seria vitalícia i amb tretze pagues. El Govern ha anat complint en la part que li tocava. Però la CASS no abona mai tretze pagues. En conseqüència hi havia una part de la pensió que no s’acabava pagant. Ara el Govern ha entès que cal complir la llei que va promoure sense fent la interpretació restrictiva que estava fent fins ara i passarà a regularitzar la situació si no sorgeixen més incompliments.

Comentaris (7)

Trending