Què costen els polítics comunals?

El conjunt de salaris dels electes d’Andorra la Vella, el més alt del país però el ‘més barat’ per càpita, duplica el de la corporació ordinenca, que és el més baix

Els cònsols d’Andorra la Vella i després d’Encamp, a certa distància, són els que tenen la remuneració més alta del país. Els de Canillo i sobretot els d’Ordino, els dos únics comuns on han dit clarament quin percentatge de salari es rebaixaran fins a desembre, són els que menys cobren. El conjunt de salaris dels electes de la capital, que és el més elevat però el més barat si es té en compte el nombre d’habitants, duplica l’ordinenc.

Aquestes són només algunes de les variables, dels ítems que es poden extreure de l’anàlisi dels salaris que perceben els cònsols i consellers comunals del país. En un moment de crisi econòmica, d’exigència de transparència i en què es debat quina ha de ser la rebaixa salarial, almenys fins al desembre, a què s’han de sotmetre els càrrecs de naturalesa política, saber què paguen els comuns als seus representants electes, als membres de la corporació, no és pas sobrer.

Les dades emprades en aquest article sempre són netes. És a dir, allò que cadascun dels electes acaben ingressant al seu compte corrent. Les dades referents a Canillo i Ordino són les úniques que ja recullen la retallada salarial. Són els únics que formalment han aprovat sense dubtes que, en el cas de Canillo, hi ha una reducció del 15% per als cònsols i del 10% per als consellers. En el cas ordinenc, la rebaixa és del 15% en tots els casos. Andorra la Vella i la Massana també han aprovat la tisorada però sense fer públic el percentatge.

Una de les dades que potser sobta és que en el cas d’Escaldes, els cònsols cobren menys que els d’Andorra la Vella. Però també que els d’Encamp i les dues màximes dirigents del comú massanenc

En el cas d’Escaldes, si se segueix a línia marcada pel Partit Socialdemòcrata (PS), s’hauria d’aplicar un decrement del 10% en tots els casos. De Sant Julià i especialment d’Encamp no se’n té ara per ara cap notícia clara. Justament, aquests dos comuns són els únics que disposen d’un conseller a plena dedicació a banda dels dos cònsols, que es dediquen també en exclusiva a l’activitat política comunal.

Una de les dades que potser sobta és que en el cas d’Escaldes, els cònsols cobren menys que els d’Andorra la Vella. Però també que els d’Encamp i les dues màximes dirigents del comú massanenc. I queden equiparables amb els de Sant Julià. Només tenen per sota, doncs, els mandataris de Canillo i Ordino, que són els que tenen amb diferència els salaris més baixos. També és aquestes dues parròquies on hi ha electes que, amb la retallada recentment aplicada, no arriben ni als 1.000 euros nets mensuals.

Això sí, si es fes una relació entre el cost global de la corporació i el nombre d’habitants (tenint en compte les dades oficials del 2019), si es tingués en compte el cost per càpita, els canillencs i els ordinencs serien els que més han de pagar. Tres euros per cap en el cas d’Ordino al mes i 3,79 euros en el cas de Canillo. En aquest sentit, les corporacions més barates serien les d’Escaldes (1,48 euros el mes per habitant) i Andorra la Vella (1,46 euros). Ja s’ha dit que es parla de xifres sense els costos socials. Evidentment, doncs, la despesa és superior perquè s’ha d’afegir la despesa de la cotització a la CASS.

salaris 3        
 
Andorra la Vella

La capital encara no ha definit el percentatge de retallada. Però sí que n’aplicarà. Per ara, nets, els cònsols cobren 5.602 euros. No hi ha consellers a plena dedicació però sí que es distingeix entre consellers de la majoria (set membres a raó de 2.437 euros) i de la minoria (els tres socialdemòcrates: 1.535 euros). Cada mes, doncs, el cost net de la corporació d’Andorra la Vella és de 32.868 euros.

En el cas de la capital cal tenir en compte, segons que remarca la corporació, que els salaris dels càrrecs electes s'han mantingut invariables des del 2011 (aleshores es va aplicar una rebaixa salarial d'uns 300 euros. Actualment, les retribucions són les equivalents a les de l'any 2007. Dit d'una altra manera, els cònsols tenen el mateix salari el 2020 que el 2007). Així doncs, la graella salarial dels càrrecs electes no s'ha modificat des d'anys abans que entrés la corporació anterior encapçalada també per Conxita Marsol, que ara té al costat David Astrié.

Escaldes-Engordany

En el cas escaldenc, hi ha diferència entre els dos cònsols, qüestió de pocs euros. Tant Rosa Gili (4.101 euros) com Joaquim Dolsa (4.095 euros) cobren a l’entorn dels 4.100 euros. Els set consellers de la majoria, en tan què presidents de comissió, perceben 1.450 euros i cap està a dedicació exclusiva. Els consellers demòcrates, a la minoria, cobren 1.125 euros. En conjunt, doncs, el cost net de la corporació escaldenca és cada més de 21.725 euros.

Encamp

Laura Mas i Jean-Michel Rascagneres tenen els segons salaris més elevats de tots els cònsols del país. Això sí, perceben la mateixa retribució que els seus antecessors. Per ara, a Encamp no han pres cap decisió sobre les retallades. Els dos cònsols cobren 4.700 euros nets. El conseller a plena dedicació, responsable d’Aparcaments, Via Pública, Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, cobra 3.165 euros. La resta de consellers, a nivell salarial, es diferencien pel fet de ser presidents de comissió o no ser-ho. Però tots els de la majoria demòcrata-liberal ho són i, per tant, cobren 1.582 euros. Els tres integrants de la minoria perceben 1.335 euros. En global, el cost mensual net de la corporació encampadana és de 26.062 euros.

La Massana

Olga Molné i Eva Sansa han acordat que faran retallada salarial però no n’han publicitat encara el percentatge. Les dues cònsols de la Massana perceben 4.300 euros. A la corporació massanenca també es diferencia entre els consellers que presideixen comissions i els que no. En el primer cas n’hi ha, i la seva remuneració és de 1.510 euros. Tres consellers no tenen ‘cartera’ i cobren 1.070 euros. En global, doncs, el cost net mensual dels deu consellers massanencs és, a expenses de la rebaixa que s’apliqui, de 22.380 euros.

salaris 

Sant Julià de Lòria

És un altre dels comuns que té conseller a dedicació exclusiva més enllà dels cònsols (en aquest cas el responsable de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat, Rossend Duró, a raó de 3.272 euros el mes) i que diferencia entre consellers de la majoria (1.581 euros, tots presideixen alguna comissió) i oposició (1.013 euros). Josep Majoral i Mireia Codina perceben 4.063 euros com a cònsols. En global, la nòmina neta de càrrecs lauredians electes comunals puja cada mes a 23.923 euros. Queda veure què passa amb la retallada promoguda pel Govern.

Ordino

La corporació liderada per Josep Àngel Mortés i Eva Choy ja ha decidit que s’abaixa un 15% el salari. La mesura afecta tots els electes. Així les coses, els dos cònsols cobraran des d’aquest juny 3.302 euros. La resta de membres de la majoria percebran 1.164 euros i els dos consellers de la minoria cobraran 845 euros. En conjunt, el cost de la corporació, el més baix del país, suposa, net al mes, 15.278 euros.

Canillo

La corporació remarca que els salaris dels càrrecs electes canillencs són els més baixos amb els del comú d’Ordino. Hi ha alguna diferència, però, com es veurà. També es fa constar que l'equip comunal, el 2012 es va aplicar la retallada salarial d'aleshores el 10% i el 2015 no es va tornar al salari anterior al 2012 com es va fer a Govern. És a dir, que els actuals cònsols de Canillo cobraran com a mínim de juny a desembre un 25% menys que els cònsols del mandat 2007-2011. En concret, Francesc Camp i Marc Casal, amb la reducció del 15% recentment acordada, perceben 3.467 euros. A Canillo es diferencia entre conseller president de comissió i conseller res. Es dóna el cas, però, que tots els membres de la majoria presideixen una comissió com a mínim i, per tant, cobren 1.255 euros. Els dos consellers d’Objectiu Comú perceben 976 euros. En global, els càrrecs electes costen a Canillo cada mes 16.416 euros

Documents

Comentaris (10)

Trending