Andorra, un país sorollós?

La qualitat acústica a Andorra és bona. Així ho indiquen els mesuraments que es fan cada any des de Medi Ambient i que no sobrepassen els llindars que tenen marcats com acceptables. Que el soroll no sobrepassi el llindar, però no vol dir que no sigui molest i pugui tenir conseqüències per la salut. L'OMS considera la contaminació acústica un perill per la salut pública

Listen on Apple Podcasts Listen on Spotify Listen on Google Podcasts Listen on Amazon Music Listen on Podcast Addict