Desaconsellats els cambrers d'edat avançada en la reobertura dels restaurants

El protocol per evitar la propagació de la Covid-19, regula el número màxim de comensals a la taula, la distància entre ells, les condicions d'higiene de l'establiment, i els estris

Un bufet d'autoservei
Un bufet d'autoservei Altaveu

Els ministeris de Turisme i de Salut estan acabant el protocol per evitar la propagació de la Covid-19 en els restaurants. El text ha de regular el número màxim de comensals a la taula, la distància entre ells, les condicions d'higiene de l'establiment, els estris, i les normes que ha de seguir el personal. Aquest dilluns a les 10 h hi haurà un webinar sobre les mesures sanitàries a la restauració.

El nombre de persones per taula, o agrupació de taules, es limita a un màxim de 10 persones. La taula, o agrupació de taules, que s'utilitzi per a aquest fi, haurà de ser acord al nombre de persones, permetent que es respecti una distància mínima de seguretat interpersonal de 1,5 metres (no necessari en cas de ser una unitat de convivència) o establir mesures alternatives de protecció física. Amb la finalitat de poder garantir la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres entre clients, aquests no podran consumir de peu, només asseguts.

Tota mesura de distanciament que es porti a terme tenint en compte la distància de seguretat també ha de tenir en consideració les àrees d’espera. Hi ha d’haver un protocol per assegurar-se que els clients mantenen les distàncies en cas d’haver-se d’esperar per seure. El dit protocol pot incloure, entre altres mesures, marques a terra per indicar la distància adequada. Les estovalles, tovallons i estris han de ser preferentment d’un sol ús i els condiments (oli, sal, vinagre, etc.) s’han de servir unitàriament i en format monodosi. En cas d’emprar estovalles i tovallons reutilitzables, després de cada ús s’han de netejar i desinfectar adequadament mitjançant una rentada a una temperatura superior a 60 graus.

Pel que fa al personal, si és possible, no hauria de ser d’edat avançada o no haurien de ser persones vulnerables amb condicions de salut subjacents. El personal a de prendre totes les precaucions necessàries per no adquirir ni transmetre el virus, inclosa la distància física. En el text es desaconsella el bufet d’autoservei tot i estar protegit i encara que disposi de protocols de seguretat. En el cas de voler continuar amb la fórmula de bufet, ha de ser assistit pel personal manipulador del mateix establiment.

En referència al servei de barra, caldrà respectar la distància de seguretat (1,5 metres) entre els clients i el personal. Si això no és possible, caldrà fer servir pantalles protectores, metacrilats o similars. S'han d'establir les posicions que han d’ocupar el client o els grups de clients a la barra de manera que s'evitin aglomeracions i es garanteixi la distància de seguretat entre ells. Els productes exposats han d'estar convenientment protegits respecte al client i respecte a l'empleat. No s'admet l'autoservei a la barra per part del client.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending