Els ingressos individuals no han de superar els 24.000 euros anuals pels ajuts a l'habitatge

El consell de ministres ha aprovat el reglament destinat també als propietaris de locals comercials que hagin vist reduïts els seus ingressos de manera substancial per la crisi de la Covid-19

El consell de ministres ha aprovat el reglament aquest dimecres.
El consell de ministres ha aprovat el reglament aquest dimecres. Altaveu

El consell de ministres ha aprovat el reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials o habitatges que hagin vist reduïts els seus ingressos de manera substancial amb motiu de les mesures excepcionals per la Covid-19. El text desenvolupa el compromís contret en la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que encomanava desenvolupar via reglament aquesta mesura.
 

Atès que les lleis de mesures urgents aprovades els darrers mesos estipulen tan reduccions de la renda en els contractes d’arrendament de locals per a negoci com per als habitatges de lloguer en segons quins supòsits, s’estableixen també ajuts per als propietaris que vegin minvats els seus ingressos en aplicar les rebaixes esmentades.

D’aquesta manera, el reglament aprovat aquest dimecres regula els requisits per accedir-hi, el procediment de sol·licitud i la quantia i durada de l’ajut. En aquest sentit, el text estipula que per poder beneficiar-se’n fa falta que siguin propietaris de locals comercials o habitatges de lloguers; que aquests hagin estat objecte de la reducció de la renda; que els seus ingressos individuals no superin els 24.000 euros anuals o 40.000 en cas de la unitat familiar; que no se superi el barem de valoració patrimonial en 10 vegades el llindar econòmic de cohesió social personal (LECS) en béns immobles i 6,5 vegades en el cas dels actius financers i bens mobles.

Pel que fa a la quantia de l’ajut, aquesta haurà de ser la necessària per garantir el LECS al propietari o unitat familiar. És a dir, serà la xifra resultant de la diferència entre els ingressos realment obtinguts i el LECS que li correspondria mensualment. Les ajudes s’apliquen des del 14 de març i mentre estigui en vigor la reducció dels lloguers. Per tal de demanar l’ajut, cal presentar de manera telemàtica la documentació sol·licitada al Servei de Tràmits a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el mateix dia en què surti publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Comentaris

Trending