El PS proposa crear una Agència del Medicament andorrana

En les esmenes presentades a la llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina, la formació també proposta que hi hagi un registre públic amb les investigacions que es facin al país i que les dades siguin accessibles

Vela, durant la defensa de l'esmena a la totalitat al projecte de llei.
Vela, durant la defensa de l'esmena a la totalitat al projecte de llei. PS

El Partit Socialdemòcrata considera necessària la creació d’una Agència del Medicament i dels Productes Sanitaris. Així es proposa en les esmenes a la llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina, el text que, principalment, ha d’establir el marc jurídic per a l’activitat del laboratori de Grífols a Ordino. La formació, que s’ha mostrat crítica amb el projecte legislatiu, també vol un registre públic de les investigacions que es facin al país i establir com a un principi clar la necessitat de “proporcionalitat” entre els beneficis per als participants en aquests estudis i els riscos.

Des del grup parlamentari ja es va advertir que consideren la llei insuficient i poc adequada. Per això, fa uns dies van defensar una esmena a la totalitat al text que, però, no va prosperar. Paral·lelament, s’han presentat fins a 33 propostes de modificació parcials, per intentar resoldre els principals problemes que, al seu entendre, té el text. Una d’elles, justament, és la que aposta per la creació d’aquesta entitat.

En concret, via l’esmena 30, es vol afegir una disposició final amb la qual “s’encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei, presenti un projecte de llei que creï l’Agència del medicament i productes sanitaris i la regula”. Des de la formació es considera “necessari” que es tiri endavant aquest ens amb una “normativa adient i alineada” amb la de la Unió Europea per “garantir l’estàndard internacional al respecte”.

Pere López i Vela parlen abans d'iniciar la sessió.

Relacionat

El PS lamenta que la llei de biomedicina s’hagi fet “només per afavorir” Grífols

També via disposició final, la formació entén que cal impulsar també un Registre de Recerca Biomèdica. Aquí s’haurien de publicar “els resultats, positius i negatius” de tota investigació que es faci al país. De fet, una altra de les esmenes del grup, la 25, modifica l’article 42 del text, sota el títol de “garantia de transparència i informació a la societat”. El PS considera que, un cop fet un estudi, hi ha d’haver un “principi de l’accés obert” perquè totes les dades produïdes siguin “accessibles, interoperables i reutilitzables”.

Pel que fa a la garantia de la qualitat de la recerca que es faci a Andorra, es proposa que l’avaluació d’aquesta no només ha de limitar-se, com estableix la llei original, a quan s’hagi finalitzat. Així, es defensa que aquesta anàlisi s’ha de fer “abans de la seva realització, durant la mateixa i en la seva finalització”. I això ha d’incloure el seu “valor social” juntament amb “la pertinença científica”.

Justament, un altre aspecte que preocupa el PS és que les investigacions no suposin excessius inconvenients o, encara pitjor, perill, per a les persones que acceptin participar. Per això, demanen modificar l’article 9 -“Principis generals” tot especificant que “els beneficis per al subjecte de la recerca o assaig o per a la salut pública esperats han de ser proporcionals als riscos i als inconvenients previsibles”. S’afegeix també que caldrà “respectar el dret a la intimitat dels pacients”.

Les esmenes socialdemòcrates a la llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina també volen detallar i especificar les funcions de la Comissió d’Ètica de la Investigació i dels comitès d’ètica que hauran de tenir tots els centres especialitzats en aquest àmbit. A banda, s’afegeix un article mitjançant el qual es vol que els centres d’anàlisi genèrica, siguin públics o privats, hagin de ser acreditats per “l’autoritat competent” per poder fer aquests estudis.

La formació també vol que un àmbit específic de la recerca com són els assaigs clínics amb medicaments es regulin a través d’una llei específica. També es vol que Govern, en un temps màxim de mig any, aprovi un reglament amb els “requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà”. També s’hauria de crear un registre nacional d’aquestes instal·lacions.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending