El PS demana els treballs d’anàlisi duts a terme per crear la figura de “traçador”

La consellera general del grup socialdemòcrata, Susanna Vela també ha sol·licitat el llistat dels llocs de treball de l’administració pública que resten pendents d’avaluació

Comentaris

Susanna Vela amb altres polítics al Consell General
Susanna Vela amb altres polítics al Consell General Eduard Comellas/Consell General.

La consellera general del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una demanda d’informació al Govern per conèixer els treballs d’anàlisi fets per descriure el lloc de treball de “traçador” i determinar el nivell de classificació, la família professional a la qual pertany, el contingut del mateix lloc de treball i els requisits acadèmics, entre altres coses. Alhora, també s’ha demanat el llistat dels llocs de treball de tota l’Administració general i dels cossos especials que han estat avaluats, redefinits i reclassificats en els darrers anys, i el llistat dels que resten pendents d’analitzar. 

La demanda es produeix després que en la compareixença davant la comissió legislativa de sanitat del passat 23 de febrer, el director de l’Oficina Covid expliqués als consellers generals l’organització i les funcions d’aquesta, i també que s’havia creat el lloc de treball de “traçador”, que no existia fins aleshores ni al cos general ni als cossos especials. 

Abans de la creació d’aquest lloc de treball, la tasca la desenvolupaven treballadors procedents de diferents ministeris i departaments, així com personal del SAAS i la CASS i ciutadans contractats a través d'empreses de treball temporal.

En relació amb la creació d’aquest lloc de treball, també es va explicar que fins al moment havien desenvolupat les seves tasques treballadors procedents de diferents ministeris i departaments, així com personal del SAAS i la CASS i ciutadans contractats a través d’empreses de treball temporal procedents del Servei d’Ocupació. 

 Aquestes explicacions van generar interès al Grup parlamentari socialdemòcrata per conèixer l’avaluació realitzada i l’anàlisi feta per poder descriure el lloc de treball de “traçador” i veure quin nivell de classificació se li ha assignat, la fitxa del lloc de treball, com s’ha creat i “com s’han assignat aquestes places atenent a la dificultat tècnica, la responsabilitat del lloc de treball i el seu impacte”. 

 Vela també ha plantejat els dubtes expressats pel Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) en relació a la manera que s’havia procedit a l’adscripció d’aquest lloc de treball, “ja que a diferència d’altres llocs que requereixen una anàlisi perquè han evolucionat amb el temps, aquests no han estat avaluats encara”. 

Declaracions de Susanna Vela

Comentaris (1)

Trending