El PS demana la documentació i els informes en què s’ha basat la Llei de la sostenibilitat

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela considera "insuficient" la memòria econòmica i tècnica que acompanyava el projecte

Comentaris

La consellera general, Susanna Vela.
La consellera general, Susanna Vela. PS

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una demanda d’informació a Sindicatura per tal que el Govern faciliti tota la documentació i informes en què s’ha basat per formular la Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme.

Susanna Vela vol, vista la “insuficiència” de la memòria econòmica i tècnica que acompanyava el projecte de llei, tenir accés als informes tècnics, econòmics i jurídics que avalen la normativa entrada amb caràcter d’extrema urgència i necessitat durant el passat debat d’orientació política, els quals no es van aportar en tramitar el text.

A través d’aquesta Llei es modifica la general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, amb l’objectiu de promoure un procés d’estudi que permeti redefinir les polítiques urbanístiques. Aquest procés ha d’estar emmarcat en les possibilitats i capacitats de les infraestructures i els serveis públics actuals i en el respecte i la protecció de l’entorn natural. 

En virtut de la modificació en qüestió, que es vehicula a través de la incorporació d’una disposició addicional, els comuns, en el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor de la Llei, han d’elaborar un estudi de capacitat de càrrega màxima de les seves parròquies respectives.

 

Etiquetes

Comentaris

Trending