El Cos de Banders ha efectuat més de 1.300 actuacions al llarg del 2021

Els atestats per infraccions amb gossos potencialment perillosos manté una tendència a la baixa els darrers anys, i principalment se centren en la manca de morrió i no tenir l’assegurança en vigor

Ferran Teixidó, director del Cos de Banders fent el balanç del 2021.
Ferran Teixidó, director del Cos de Banders fent el balanç del 2021. Pilar Candel

El Cos de Banders ha fet un balanç positiu de les seves actuacions durant el darrer any 2021. Malgrat la pandèmia, els serveis s’han pogut mantenir força actius i s’han fet fins a 1.351 actuacions. Entre elles, 34 han estat per infraccions corresponents a la tinença de gossos potencialment perillosos. La xifra assenyala que els atestats continuen tenint una tendència a la baixa els últims anys, i el 80% es corresponen a la manca de morrió i no tenir l’assegurança en vigor.

El director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, ha indicat que “hem estat molt requerits per la societat”, ja que han rebut 2.500 trucades. D’elles, el 57% han requerit la seva actuació, en total 1.351. “El nostre objectiu és transmetre a la societat els coneixements que cal tenir per la cura i conservació del medi natural”, ha explicat Teixidó. Generalment, els atestats han tingut una tendència molt important a la baixa, i el director del cos ha assegurat que es tracta d’una conscienciació per part de la gent. Principalment, s’han rebut avisos per caça, pesca i per danys d’espècies regulables.

Un dels temes principals el darrer any, i que Teixidó ha tractat amb profunditat a la seva compareixença han estat les infraccions de gossos potencialment perillosos (PPP). En primer lloc, el director ha volgut destacar que “la línia del Cos de Banders és divulgar i sensibilitzar a la societat, però hem de vetllar pel compliment de la normativa”. En aquest sentit, ha explicat que hi ha una tendència a la baixa sobre els atestats imposats i que “s’espera que continuen en disminució al llarg del 2022”. Dels 24 atestats, 12 s’han acollit a la reducció per conformitat de la sanció.

“Potser no li donaríem tanta importància si fos un altre tipus de gos, però en no portar morrió radica la perillositat d’aquests gossos i és on fem més èmfasi”

Teixidó ha apuntat que la principal infracció, que pot arribar a suposar un 80% de les sancions imposades, és per no portar morrió. També s’hi troben molts casos de gossos deslligats o per no tenir l’assegurança obligatòria en vigor. “Potser no li donaríem tanta importància si fos un altre tipus de gos, però en no portar morrió radica la perillositat d’aquests gossos i és on fem més èmfasi”, ha explicat Teixidó. Principalment, les multes imposades són de 300 euros i únicament se n’han detectat tres que hagin comés més d’una infracció. “Hem fet partícips als ensinistradors per fer entendre als futurs propietaris quin tipus de gos volen tenir”, ha indicat el director, tot i que ha assenyalat que no s’han rebut moltes peticions per fer les formacions. Actualment, a Andorra hi ha un total de 600 gossos PPP enregistrats.

D’altra banda, els controls de pesca han augmentat una mica i s’han situat a 656, a xifres del 2019. El Cos de Banders planifica molt aquest seguiment, “sabem on es realitza l’activitat i intentem fer una mica més de vigilància”. Això ha fet que s’hagin portat a terme 18 atestats, dels quals el 50% s’han acollit a la reducció per conformitat. El motiu d’aquest petit increment és, segons Teixidó, que es treballa “amb gent estrangera i costa més divulgar la normativa, que no la tenen molt clara”.

En contraposició, els atestats de caça tenen una tendència molt a la baixa, havent-se enregistrat únicament 10. D’ells, únicament cinc es van poder acollir a la reducció per conformitat de la sanció, ja que sols ho poden fer les infraccions greus. De la resta, tres d’elles eren molt greus, i dues greus. Teixidó ha explicat que totes tenen a veure amb la federació i els plans de caça. “Principalment per no anellar una peça, no caçar la corresponent per gènere, caçar fora dels dies hàbils”. Els controls han tingut un augment, en aquest sentit Teixidó ha indicat que hi ha un augment de la fauna, que es troba en unes molt bones condicions actualment al país.

 “Aquestes espècies no tenen grans depredadors i cada dop hi ha més exemplars i s’han de regular, s’han de mantenir estables i procurar que no augmentin”

Una altra xifra destacable de l’any 2021 per als banders ha estat el 14% del total de les trucades, que es corresponen per danys per espècies regulables. Teixidó ha apuntat que el 95% han estat per porcs senglars “és una espècie que es pot caçar durant tota una època, però hi ha una altra que no”. Així i tot, es tracta d’un animal que fa molt mal als cultius i que, habitualment, l’afectat truca al cos per tal de fer una verificació dels danys que ha patit. La solució més habitual és concedir una autorització per efectuar trets. “Aquestes espècies no tenen grans depredadors i cada dop hi ha més exemplars i s’han de regular, s’han de mantenir estables i procurar que no augmentin”.  

Finalment, al llarg del darrer any el Cos de Banders ha treballat en la digitalització dels seus processos, “hem fet uns plans que donaran fruits al 2022 per fer més eficaces les nostres funcions”. Han incorporat un administratiu i un nou cap d’unitat, “per poder gestionar la informació que es recull sobre el terreny”. També han incorporat un nou agent, i es té la predisposició de tenir-ne dos més. “Hem de planificar l’any, perquè treballem amb el cicle de la fauna, quan està més activa són els mesos d’estiu i setembre, amb la caça de l’isard”.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending