La Uifand alerta que hi pot haver criminals que intentin aprofitar els crèdits tous per blanquejar capitals

Ha enviat un avís a les entitats bancàries demanant que "extremin els mecanismes de detecció d'activitats sospitoses"

-
-
La Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) ha enviat un avís a les entitats bancàries demanant que "extremin els mecanismes de detecció d'activitats sospitoses" amb l'aplicació de les mesures necessàries per assegurar que no hi hagi un ús fraudulent en els crèdits tous que avala el Govern. Segons l'organisme, un dels riscos detectats fruit de la situació generada, és el d’obtenció indeguda de fons públics destinats a estimular l’economia o qualsevol altre tipus d’assistència financera a empreses. Dins de la múltiple casuística, hi ha una especial preocupació pel fet que criminals puguin accedir a aquest tipus d’ajuts, com ara línies de crèdit a privats, presentant-se com una empresa amb activitat genuïna i amb necessitats de tresoreria.

En l'avís s'explica que "els criminals podrien voler aprofitar-se, de manera fraudulenta, de l’atorgament d’aquestes línies de crèdit per blanquejar fons, comptant, a més, amb la garantia de l’Estat. En conseqüència, sol·licitem a tots els subjectes obligats financers bancaris que extremin els mecanismes de detecció d’activitats sospitoses mitjançant l’aplicació de les mesures necessàries per tal d’assegurar que no es produeixi una utilització fraudulenta d’aquest tipus d’operacions creditícies en les quals el Govern n’és l’avalador".

Es demana a les entitats que prestin especial atenció, entre d’altres, a: possibles incoherències entre l’històric dels moviments financers del client, quant a l’import i la necessitat real del crèdit;  l’ús efectiu que es faci dels fons atorgats, i  l’origen dels fons emprats a l’objecte del retorn del crèdit.

També es recorda que el Grup d’Acció Financera Internacional(GAFI) promou una resposta coordinada i oportuna per part de les diferents jurisdiccions, la qual s’ha de basar en els sistemes de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

 

 

 

Comentaris (2)

Trending