La inconfessable veritat del ‘cas BPA’

Comentaris

El Fincen s’ha espantat davant de la desproporcionada reacció del nostre Govern en el cas BPA i els elevats danys irreparables que ha causat. El Fincen és molt conscient que si un dels seus informes conté dades incorrectes o planteja accions temeràries que generessin danys irreparables, podria tenir fortes responsabilitats. Origen: La inconfessable veritat del ‘cas BPA’

Comentaris

Trending