La fiscalia s’oposa a la impugnació feta per sis consellers a la reforma de competències i transferències comunals

El ministeri públic considera que el nou marc legal s’adequa perfectament a la Constitució i considera “perfectament vàlids” tots els nous criteris establerts per repartir els diners de l’Estat

La fiscalia recorrerà contra l\'alliberament de l\'empresari que va envestir expressament el soci amb el cotxe
La fiscalia recorrerà contra l\'alliberament de l\'empresari que va envestir expressament el soci amb el cotxe
La fiscalia considera que la reforma de les competències i les transferències aprovada pel Consell General i que ha estat impugnada davant el Tribunal Constitucional (TC) per sis parlamentaris s’adequa perfectament a la Constitució i, en conseqüència, els recursos presentats s’han de desestimar íntegrament. La tramitació dels recursos directes d’inconstitucionalitat demanden del posicionament del ministeri públic abans no es pronunciïn els magistrats del TC. I el ministeri fiscal és rotundament favorable a la reforma. Especialment taxatiu és en el cas de les transferències financeres.

El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit a mitjan gener els recursos presentats pels socialdemòcrates Pere López, Gerard Alís i Rosa Gili; pels liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa; i pel conseller d’SDP Víctor Naudi. Per tant, els magistrats de l’Alt tribunal s’hauran de pronunciar aviat en sentència. I tant el síndic general -que remarca especialment que la reforma competencial i financera comunal és fruit d’un acord institucional- com la fiscalia han interessat que es deixi sense efecte la pretensió dels parlamentaris.

El pronunciament del fiscal s’emmarca en el procés pel qual properament el TC hauria de resoldre els dos recursos directes d’inconstitucionalitat presentats

Tot i que la posició mantinguda tant per la Sindicatura com per la fiscalia podia ser previsible, és especialment significativa la ferma defensa de constitucionalitat dels textos que fa Alfons Alberca, que deixa clar en el preàmbul del seu informe tramès al Tribunal Constitucional que “l’objecte de l’enjudiciament de constitucionalitat consisteix en contrastar l’adequació o no de la llei contra la qual s’ha recorregut amb la Constitució”. I aquest procés és un “judici abstracte”. Amb la qual cosa, “si entre les diferents interpretacions que es puguin realitzar dels preceptes sotmesos ara a consideració hi hagués almenys una conforme a la Constitució, això implica automàticament que aquells preceptes impugnats no són contraris a la norma suprema”.

El fiscal recorda i admet que els comuns gaudeixen d’autogovern, però també ressalta que aquesta capacitat no és il·limitada. I que “ha de ser el Consell General qui acabi de perfilar la materialització concreta del model territorial i financer de l’Estat” tot garantint que no hi haurà una ingerència, que ha de ser indeguda, del Govern. En opinió del ministeri fiscal, “els articles impugnats respecten el nucli essencial del principi d’autogovern comunal”.

Especialment voluminós és el treball en relació amb el format que es dóna per repartir les transferències. L’informe de fiscalia repassa tots els indicadors (deixa clar que l’expressió “i altres indicadors” és molt ampli i engloba moltes coses) i en tots els casos arriba a la conclusió que són “perfectament vàlids i idonis a la finalitat perseguida des del punt de vista constitucional”. Fins i tot aquells aspectes que es condicionen al compliment d’altres lleis, perquè “no cal recordar aquí que l’article 3.2 de la Constitució consagra el principi de legalitat, el qual vincula tots els poders públics”.

Principi d’igualtat respectat

Entre moltes altres coses, l’informe del fiscal per avaluar el recurs directe d’inconstitucionalitat sobre la llei de transferències, també fa referència a la vulneració del principi d’igualtat al·legada pels recurrents, que consideren que el nou marc legal afavoreix més a unes parròquies que a d’altres. En aquest sentit, el ministeri fiscal manté que “si bé és cert que els diferents comuns rebran diferents transferències i, per tant, seran tractats de manera diferent, aquest tractament diferenciat respon a una realitat material diferent que la pròpia Llei qualificada de transferències comunals motiva expressament: en la mesura que les diferents parròquies són diferents i tenen elements que les particularitzen, els recursos econòmics necessaris per al seu sosteniment financer són diferents”.

També considera ajustada a la Constitució el ministeri públic la remissió reglamentària que fa la impugnada legislació. Ho és perquè garanteix l’eficàcia de l’actuació de les institucions i, també, perquè “la possibilitat de desplegament reglamentari establert és plenament conforme a la Constitució”. Tot i això, com deixa clar el fiscal, que refusa que els consellers considerin ara que els pressupostos d’anys precedents no respectessin els repartiments establerts per llei, “una altra cosa diferent és si en la seva aplicació, és a dir, en el desenvolupament efectiu que ha de fer el Govern d’Andorra per desplegar materialment les disposicions legislatives es pot produir una eventual invasió competencial”. Llavors s’hauria d’instar el corresponent conflicte de competències.

Etiquetes

Comentaris

Trending