Impugnat el concurs per adjudicar les línies de transport interurbà

Comentaris

Impugnat el concurs per adjudicar les línies de transport interurbà
Impugnat el concurs per adjudicar les línies de transport interurbà

El resultat del concurs per adjudicar les línies de transport interurbà es farà esperar. Com a mínim, trigarà una mica més de l’inicialment previst. L’empresa Hispano-Andorrana, una de les licitadores, ha impugnat l’obertura de pliques i, em conseqüència, el procés s’ha hagut d’aturar fins que els juristes del Govern no resolguin la queixa formalitzada per la companyia, segons que han explicat fonts coneixedores del procés.

Aquest dijous estava previst que s’obrissin els plecs presentats per quatre companyies en relació a la immensa majoria dels lots ofertats pel ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions. Les empreses havien presentat dos sobre diferents. En el bloc A hi havien de dipositar tota aquella documentació de caràcter administratiu. En el bloc B l’oferta de preus. 

L’obertura no ha passat ja del primer tram. Hispano-Andorrana ha cridat l’alto per un presumpte incompliment de la normativa per part de la Cooperativa Interurbana Andorrana i Novatel-RegiTours. L’empresa impugnant, segons fonts coneixedores del procés, hauria al·legat que les altres dues companyies no respecten l’article 8.1 de la Llei de contractació pública, que queda recollit en el plec de bases del concurs en el seu epígraf 1.5, dedicat als “requisits administratius que han de complir els concursants”.

L’esmentat article fa referència a que “cada licitador pot presentar una única proposta per lot i no pot figurar ni directament, ni indirectament mitjançant societat participada en més d’una per lot, tant si es presenta a títol individual, com si ho fa mitjançant un grup d’empreses”. La impugnació s’hauria basat en el fet que, suposadament, el 49% de Novatel seria propietat d’una societat que, al seu torn, està directament vinculada a Cooperativa.

Els juristes que assessoren el Govern en aquest procés hauran de resoldre sobre la continuïtat del concurs amb els quatre ofertants o, per exemple, el fet que quedin eliminats del mateix les dues empreses sobre les quals s’hauria llançat l’ombra del dubte de l’incompliment legal. En tot cas, sempre hi tindrà cabuda la via judicial. La quarta empresa que participa del procés és Nadal-Julià.

Comentaris

Trending