‘Revolta’ empresarial contra la reforma impositiva que prepara el Govern

Finances preveu presentar durant el mes que ve un projecte de llei que, especialment, afecta el que tributen les societats en relació als seus beneficis i que reduiria o fins i tot eliminaria algunes de les deduccions que es permeten en l’actualitat

El ministeri de Finances que comanda Eric Jover necessita recaptar més diners.
El ministeri de Finances que comanda Eric Jover necessita recaptar més diners. ARXIU / SFGA

La necessitat de l’Estat de recaptar més diners és òbvia. Ja ho era, moderadament, abans de l’esclat de la crisi sanitària. I ara ho és més encara. El dispendi econòmic al qual ha obligat la pandèmia per fer front fos com fos a l’impacte sanitari i socioeconòmic accentua l’obligació d’obtenir més ingressos. L’endeutament s’ha disparat i més que ho farà. Davant d’això, i com es preveia ja en part abans de la Covid, el Govern preveu una reforma tributària que està fent estralls o, com a mínim, causant molt malestar entre els sectors empresarials.

Les empreses i, especialment també, els assessors fiscals que els fan costat, estan a l’expectativa de com queden els canvis. S’han fet circular alguns esborranys de projecte de llei i han quedat clares dues coses: molts dels canvis que es proposen no agraden al sector empresarial i, en conseqüència, segon ítem, s’han iniciat els contactes pertinents, les pressions fins i tot, per mirar de minimitzar algunes de les modificacions plantejades i que anirien clarament en el sentit de gravar més els beneficis obtinguts per les societats implantades al Principat. Per no deixar escapar, per dir-ho d’alguna forma, recaptació que en països de l’entorn fa temps que formen part dels ingressos estatals.

Vistos els neguits, no és clar fins a quin punt ’s’atrevirà’ l’executiu a plantejar la reforma. O fins on deixaran els grups parlamentaris que donen suport a l’executiu que aquesta remodelació tributària acabi avançant

La reforma que es planteja, que segons les fonts consultades, Finances voldria tenir enllestida durant el proper mes de febrer, té un efecte essencial en l’impost de societats. Per tant, s’ha dit, en la gravació dels beneficis que obtenen les companyies empresarials andorranes. Hi ha aspectes que, almenys d’inici, s’haurien posat sobre la taula com a possibles canvis a realitzar que haurien fet posar el crit al cel als empresaris. El departament que comanda Eric Jover en seria plenament conscient, del malestar existent, i no és clar fins a quin punt ’s’atrevirà’ l’executiu a plantejar la reforma. O fins on deixaran els grups parlamentaris que donen suport a l’executiu que aquesta remodelació tributària acabi avançant.

El moll de l’ós de la modificació plantejada, que segons les fonts consultades també tindria efecte sobre la part de les activitats econòmiques subjectes a l’IRPF, serien les deduccions. Els percentatges de deducció, en alguns casos, es reduirien o fins i tot se suprimirien del tot. El projecte de llei definitiu encara no està i, per tant, hores d’ara i després d’una primera anàlisi dels esborranys amb què s’ha treballat tot serien conjectures. Això sí, els canvis relacionats amb les deduccions de les amortitzacions o a la base imposable negativa de les societats haurien generat molts dubtes.

Comentaris (15)

Trending