Govern ha executat més d’un centenar de crèdits tous que ascendeix a prop de quatre milions d’euros

L’executiu va atorgar 1.587 avals en dues fases, dels quals 94 empreses no han pogut retornar el deute i ja s’han emprès les accions a la Batllia per intentar recuperar l’import

Govern va atorgar una xifra important de diners en crèdit tous.
Govern va atorgar una xifra important de diners en crèdit tous.

L’esclat de la pandèmia va provocar estralls en l’activitat econòmica del país i el Govern va obrir una línia de crèdits tous per tal que les empreses poguessin fer front a les obligacions i poguessin tirar endavant. L’executiu va atorgar un total de 1.587 avals repartits en dues fases. Ara bé, quan ha arribat el moment de tornar els diners, no tothom ho ha pogut fer. Concretament, s’han hagut d’executar 104 préstecs que ascendeixen a 3,93 milions d’euros.

Noranta-quatre negocis són els que no han pogut fer front al pagament del deute contret amb l’executiu. En total, poc més d’un centenar d’avals s’han hagut d’executar i la quantitat total és de 3,93 milions d’euros. Així ho posen en relleu les dades facilitades per Govern a l’Altaveu.

L’índex de morositat se situa entorn del 2,35%, una xifra que segons apunten des del ministeri de Finances “entra a dins de les previsions”

En una primera fase es van atorgar 1.369 crèdits tous i en una segona 218. Del total de pòlisses de crèdit, 832 s’han convertit en préstecs. Cal recordar que el termini de retorn d’aquestes pòlisses era d’un any amb dues pròrrogues automàtiques de 6 mesos cada una (2 anys en total), mentre que el termini de retorn dels préstecs (pòlisses reconvertides) varia d’un a set anys en funció del deutor.

L’índex de morositat se situa entorn del 2,35%, una xifra que segons apunten des del ministeri de Finances “entra a dins de les previsions quan es van posar en marxa els dos programes de crèdits tous”. S’afegeix que ja s’han emprès les accions legals a la Batllia per recuperar els imports que les societats han quedat a deure.

Comentaris (9)

Trending