El deute de Govern va créixer 226 milions d’euros l’any passat

Les obligacions i bons que s’han de satisfer a llarg termini han passat de 470 milions a més de 794

Una imatge de l'edifici governamental.
Una imatge de l'edifici governamental. Toni Solanelles

L’any de l’esclat de la pandèmia l’endeutament del Govern ha crescut de més de 226 milions d’euros, passant dels 950 en xifres rodones que hi havia el darrer dia del 2019 a més de 1.176 amb què es va tancar el 2020. En gran mesura es deu, és clar, al dèficit generat per l’afrontament de tot allò derivat per la crisi sanitària, sigui directament en matèria de salut o sigui per l’impacte econòmic que tot això ha tingut.

La composició del deute canvia notablement el perfil entre el 2019 i l’any passat. De fet, això, més o menys, ja s’ha anat exposant. I el que va fer l’executiu els darrers mesos del 2020 i, essencialment, el segon semestre, va ser mirar d’aconseguir una mica de coixí financer i, sobretot, guanyar temps per satisfer el retorn. D’aquesta manera, s’ha eixamplat moltíssim la distància que hi ha entre el deute corrent i, per tant, a curt termini, i el deute no corrent, que és el que cal satisfer a llarg termini.

endeutament

El darrer dia del 2019 el deute total era de 950.135.412 euros, segons el que reflecteix la liquidació comptable del Govern, producte de la suma de 351 milions i escaig a satisfer a curt termini i gairebé 599 milions a llarg termini. Si l’increment global de l’endeutament ha experimentat, proporcionalment, un 23,8%, el nou perfil fa que el deute corrent quedi ara en 238 milions i, en canvi, en no corrent, s’elevi fins pràcticament els 938 milions.

Els moviments més significatius cal cercar-los en els capítols de deutes amb entitats de crèdit a curt termini (que experimenta durant el 2020 un creixement, passat de 20 milions a 105), els deutes a entitats financeres a llarg termini (que en aquest cas disminueix de 105 milions a 81) i, després, les obligacions i bons. En el curt termini decreixen significativament (de 321 a 124 milions) en proporció gairebé al que creix el llarg termini (de 470 milions a 794).

Comentaris (7)

Trending