L’Autoritat Financera no predica amb l’exemple d'estrènyer-se el cinturó i congelar els sous

El Tribunal de Comptes adverteix que no ha aplicat les mesures de racionalització econòmica durant la pandèmia, i detecta un increment salarial, el qual supera l’índex de preus al consum

Comentaris

Logotip de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
Logotip de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA). ARXIU

El Tribunal de Comptes detalla en el seu darrer informe que l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) no ha aplicat les reduccions de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques durant la pandèmia. També ha detectat un increment salarial, el qual supera l’índex de preus al consum que fixa com a límit l’article 19 de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2020.

La no aplicació de les mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, és susceptible de generar responsabilitats en els termes que preveuen els articles 57 i següents de la Llei general de finances públiques (LGFP), així com l'increment salarial més ellà de l'Índex de Preus al Consum (IPC).

Segons l'AFA, no es van aplicar les mesures perquè és una institució pública amb autonomia financera i pressupostària i la llei no l'afecta ja que no fa cap mena d'ús dels recursos del sector públic. Pel que fa a l'augment salarial ha exposat que correspon a un acord pactat des de l'inici del contracte per tal de retenir aquesta persona. L'AFA argumenta que els seus empleats no tenen la consideració de funcionaris.

Per altra banda, el tribunal considera que l'AFA no ha inclòs en la liquidació del pressupost d’ingressos del 2020, sancions per un import de 3.972.000 euros. Aquest fet és contrari al principi d’universalitat que ha de regir la gestió pressupostària i que es regula a l’article 13 de la LGFP.

Etiquetes

Comentaris (12)

Trending