La FAF tanca el 2019 amb prop de 600.000 euros de dèficit

Un lleuger increment de les despeses de personal combinat amb una aportació inferior de la UEFA respecte del 2018 han portat als números vermells

La junta liderada per Fèlix Álvarez va agafar el comandament de la FAF el setembre passat.
La junta liderada per Fèlix Álvarez va agafar el comandament de la FAF el setembre passat. Toni Solanelles

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va tancar el 2019 amb un dèficit proper als 600.000 euros, sense que en l’exercici tancat hi tingui cap impacte si el ‘cas Cautxú’ ni tampoc, evidentment, la crisi del coronavirus, que la junta liderada per Fèlix Álvarez no creu que tingui tampoc cap repercussió negativa en els comptes d’aquest 2020. Un lleuger increment de les despeses de personal combinat amb una aportació inferior de la UEFA respecte del 2018 hauria conduït als números vermells que l’assemblea haurà de validar.

Els ingressos el 2019 van caure pràcticament 600.000 euros respecte de l’exercici anterior. En concret es van ingressar el darrer exercici 5.535.700 euros pels 6.132.615 euros ingressats el 2018. La variació principal es va experimentar en el capítol d’altres ingressos d’explotació i, essencialment, en una reducció de 600.000 euros en la subvenció de la UEFA i més de 200.000 euros menys en la partida denominada de material subvencionat. Per contra, les despeses van ser pràcticament idèntiques a les de l’any anterior tot i el creixement en la partida de personal.

Ressurt dels comptes que el recinte futbolístic que s’està construint a la Massana, i que s’hauria de finalitzar aquest 2020, ha suposat ja una inversió de més de cinc milions d’euros

Durant el 2018 hi va haver 43 persones a la plantilla de la FAF, dues més que durant el 2019. Tot i això la partida va pujar, CASS inclosa, uns 180.000 euros més. En concret, les despeses de personal van ser d’1.788.000 euros, l’any passat. En global, les despeses d’explotació van ascendir a 6.113.000 euros quan un any abans havien estat de 6.111.000 euros. Tot plegat va portar a un dèficit de 577.000 euros (a banda dels 10.000 euros en xifres rodones de despeses financeres). La variació és força significativa respecte del 2018, en què l’exercici es va tancar amb un superàvit de 21.000 euros que va quedar reduït a 9.000 euros després d’afrontar el cost de les línies de crèdit.

Els comptes, facilitats per fonts de la federació, també inclou altres dades. Per exemple, que l’execució del canvi de gespa de l’Estadi Nacional en virtut d’un acord amb el ministeri de Cultura i Esports que s’havia d’explicitar amb un conveni de permuta, va suposar a la FAF gairebé 274.000 euros. També ressurt dels comptes que el recinte futbolístic que s’està construint a la Massana, i que s’hauria de finalitzar aquest 2020, ha suposat ja una inversió de més de cinc milions d’euros, inclosos els lloguers dels terrenys on s’ha bastit la instal·lació.

Els comptes -l’auditoria elaborada per Gaudit exactament- també inclouen el pressupost per al 2020, amb una previsió equilibrada de 6.064.000 euros. S’hi pressuposta prop de mig milió d’euros més respecte l’executat el 2019 i una rebaixa de despeses, que essencialment surten de la partida de personal, al tomb de 50.000 euros. Les dades facilitades per fonts de l’ens federatiu inclouen una referència explícita al fet que no es preveu que la Covid suposi una minva d’ingressos per a la FAF ni tampoc cap variació de cap altra mena.

Etiquetes

Comentaris

Trending