Una subhasta fixa l'acció de la Mútua Elèctrica en 721 euros quan el seu valor nominal és de 309

N'hi ha 450 que surten a la venda en el marc d'una cessació de pagaments i fallida acordada per un administrador judicial

Comentaris

Façana de les oficines de la Mútua Elèctrica.
Façana de les oficines de la Mútua Elèctrica. ARXIU

L’administrador judicial de la cessació de pagaments i fallida de l'Hotel Pol de Sant Julià de Lòria, ha acordat l’alienació i venda en primera pública subhasta de 450 accions de la Mútua Elèctrica laurediana al preu de 721,2566519 euros cadascuna, resultant de la valoració feta per una empresa d'auditoria el passat 3 de març. Segons la memòria de la Mútua el valor nominal d'una acció és de 309,52 euros. L'any passat cada acció va donar 22 euros.

A la darrera subhasta d'accions que es va fer en el marc del procés concursal per una fallida d'un constructor es van pagar 720 euros per acció amb la perplexitat i l'estupefacció de la majoria dels assistents, algun dels quals va explicar que gent pròxima a l'embargat va contribuïr a fer pujar les dites amb l'objectiu que, d'aquesta manera, se saldés més part del deute. Així es va arribar als 720 euros.

Els estatuts de la Mútua estableixen un dret de preferent adquisició a favor de la resta de socis i, subsidiàriament, de la pròpia societat. En efecte, la resta de socis podran exercitar el mencionat dret de preferent adquisició en el període de 30 dies hàbils, d’ençà la notificació a la societat de la rematada i l’adjudicació de les accions.

En el cas que cap soci exerciti aquest dret, la societat podrà adquirir aquelles accions, en el termini d’altres 30 dies hàbils comptats des de l’expiració del termini concedit als socis per exercitar el seu dret d’adquisició preferent, en els termes estatutàriament fixats. La subhasta s'ha fixat ell dimecres 2 de juny al  Centre Cultural i de Congressos Lauredià. 

 

 

 

Comentaris

Trending